patrimoni.gencat

accés directe a contingut principal
accés directe al menú departamental
accés directe al menú temes
accés a enllaços directes
accés a destacats
accés a relacionats

Base de dades de ressenyes

Les actituds lingüístiques dels immigrants panjabis adults a Catalunya
Dades de l'obra ressenyada
Autor/a
Larrea Mendizábal, Imanol
 
Títol
Les actituds lingüístiques dels immigrants panjabis adults a Catalunya
 
Lloc d'edició
Barcelona
 
Editorial
Universitat Pompeu Fabra
 
Any d'edició
2016
 
Tipus de document
Monografia
 
Àmbit d'aplicació
Família
General
 
Descriptors
Actitud lingüística
Situació sociolingüística i ús lingüístic
 
Àmbit geogràfic
Territoris de parla catalana
 
Imatge de la coberta
2017/Larrea Mendizabal-42603501.jpg
 
Sumari
 
 
Dades de la ressenya
Autor/a
Larrea Mendizábal, Imanol
 
Títol
Les actituds lingüístiques dels immigrants panjabis adults a Catalunya
 
Publicada a
Noves adquisicions
 
Número o període
juliol 2017
 
Any de publicació
2017
 
Text de la ressenya o enllaç al text
Aquesta tesi explora les actituds, tant vers les llengües d'origen com vers el català, el castellà i l'anglès, dels immigrants panjabis adults a Catalunya. S'han entrevistat panjabis procedents de l'Índia i del Pakistan i autòctons, amb l'objectiu de conèixer tant les actituds dels immigrants com les percepcions que en té la societat d'arribada. Es complementa el coneixement de les actituds vers les llengües d'origen mitjançant una anàlisi de la premsa índia i pakistanesa. L'anàlisi identifica un contínuum d'actituds i en construeix unes tipologies. La variabilitat més gran es troba en les actituds vers el panjabi i el català, ja que les actituds vers les llengües dominants són positives en general. Quant a la relació entre les actituds vers les llengües d'origen i d'arribada, es conclou que no necessàriament existeix transposició d'actituds. La tesi acaba amb recomanacions per a l'acollida lingüística en relació amb el català i el panjabi.