Nivell suficičncia \ Gčneres Textuals

 

Gèneres Textuals

Imprimeix

En l’ús social s’han consolidat diferents formes per als textos orals i escrits, segons la funció que acompleixen. Són els gèneres textuals. N’hi ha de molt diversos: carta comercial, exposició oral, acta de reunió... Són models que el parlant reconeix, importants perquè ens faciliten pautes per adequar-nos al context, tant d’estructura com de disposició, llargada, tractament, tipus de contingut, informació imprescindible...

Al nivell de suficiència tens ocasió de treballar el conte, l’exposició oral breu, la carta al director, la carta comercial i administrativa i l’acta de reunió.

Conèixer i produir textos de diferents gèneres t’ajudarà a millorar l’expressió, sobretot pel que fa a la tria d’informació, l’adequació a la situació i als destinataris —registre, lèxic, grau de formalitat...—, les fórmules estereotipades, l’organització de les parts, l’ordre i disposició del contingut, etc.