Resultats de la cerca bàsica: 7

span style="font-style:italic"Diccionari castellà-català/span  | 
1. antemano, de (castellà)
Font Diccionari castellà-català d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
loc adv 1 per endavant; anticipadament. Conocía la respuesta de antemano, coneixia la resposta per endavant. 2 econ a la bestreta; per endavant. Pagar de antemano, pagar a la bestreta.  [...]
2. anticipado (castellà)
Font Diccionari castellà-català d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
-da 1 adj anticipat -ada. Pago anticipado, pagament anticipat. Gracias anticipadas, gràcies anticipades. 2 por anticipado per endavant; anticipadament. 3 por anticipado econ per endavant; a la bestreta. Pagar por anticipado, pagar a la bestreta. 4 f p fr atac m a traïció.  [...]
3. anticipo (castellà)
Font Diccionari castellà-català d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
m 1 (sobre una deuda) acompte; paga i senyal f. 2 (sobre un sueldo) bestreta f; avançament; avançada f. 3 (por un trabajo a realizar) avançament; bou.  [...]
4. adelantamiento (castellà)
Font Diccionari castellà-català d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
m 1 (adelanto) avançament; avanç. 2 (de un coche) avançament. 3 (ahorro) avenç. 4 (anticipo) avançada f; bestreta f. 5 fig (mejora) avenç; progrés. Vivimos un momento de gran adelantamiento técnico, vivim un moment d'un gran avenç tècnic. 6 hist (cargo de adelantado) govern; consolat. 7 hist [...]
5. avance (castellà)
Font Diccionari castellà-català d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
m 1 (acción y efecto de avanzar) avançament; avanç; avançada f. 2 (adelanto) progrés; avenç. Los avances de la ciencia, els avenços de la ciència. 3 (de dinero) avançament; avançada f; bestreta f. 4 (presupuesto de una obra) avançament. 5 (balance) balanç. 6 cin tràiler. 7 avance informativo [...]
6. adelanto (castellà)
Font Diccionari castellà-català d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
m 1 (acción de ir adelante) avançament; avanç. 2 (progreso) avançament; avenç. El adelanto del proyecto, l'avançament del projecte. 3 (de dinero) avançament; avançada f; bestreta f. Le pedí un adelanto, li vaig demanar un avançament. 4 (de un reloj) avançament. 5 progrés; avenç. Los adelantos [...]
7. adelantado (castellà)
Font Diccionari castellà-català d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
Estamos en una región económicamente adelantada, estem en una regió econòmicament avançada. 5 (deporte) llarg -a. Un pase adelantado, una passada llarga. 6 llevar (o tener) adelantado eso (o todo eso) tot això que tinc (o tens, o tenim) per endavant. 7 por adelantado per endavant; a la bestreta. 8 m hist [...]