Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana


Resultats de la cerca bàsica: 17

1. 'està determinat' o 've determinat'? / 'venir' + participi / Nova gramàtica
Font Fitxes de l'Optimot
2. abans de venir o abans que vinguis? / abans de + infinitiu o abans que + verb en subjuntiu?
Font Fitxes de l'Optimot
Per expressar prioritat, en català es poden fer servir les construccions abans de + infinitiu o abans que + verb en subjuntiu. Per exemple: Abans de dir qualsevol cosa, vull que sàpigues que no ha sigut culpa nostra. Abans que diguis qualsevol cosa, vull que sàpigues que no ha sigut culpa nostra. [...]
3. És correcte venir + gerundi en català? / perífrasis de gerundi
Font Fitxes de l'Optimot
La perífrasi venir + gerundi no és correcta en català. Per expressar durada o repetició, es poden fer servir les perífrasis anar + gerundi i estar + gerundi. En molts casos, però, n'hi ha prou amb el temps verbal corresponent, perquè el context ja aporta la idea de continuïtat. Per exemple, no [...]
4. És correcte 've a ser', 'vinc a dir' en català? / 'Venir a' + infinitiu / Nova gramàtica
Font Fitxes de l'Optimot
L'ús del verb venir davant d'un infinitiu introduït per la preposició a és adequat amb sentit aproximatiu ('fer o esdevenir-se d'una manera aproximada allò que indica aquell infinitiu'). Aquest verb també pot fer referència a la culminació d'un procés o al resultat d'una argumentació. Per exemple: [...]
5. gerundi + 'i tot' / Nova gramàtica / 'tot i volent' o 'tot i voler'? / 'tot i' + gerundi
Font Fitxes de l'Optimot
La locució tot i + gerundi es fa servir per expressar una oposició, malgrat que per expressar aquest significat és més habitual fer servir la locució tot i seguida d'una subordinada encapçalada  per la conjunció que o bé, la locució tot i seguida d'una oració d'infinitiu o d'un sintagma nominal. [...]
6. Com es diu dar por sentado en català? / És correcte donar per sentat en català? / donar per + participi / És correcte donar per suposat en català?
Font Fitxes de l'Optimot
donar per fet, donar per descomptat donar per suposat La construcció donar per + participi és habitual en la nostra llengua. Per exemple: donar per sabut, donar per demostrat, etc. Algunes expressions que es construeixen com les anteriors no queden recollides per la normativa, però no es [...]
7. Verb + 'en' + infinitiu / Nova gramàtica / Alternança entre 'a' i 'en' davant d'infinitiu / 'pensa en renovar-li' o 'pensa a renovar-li'? (canvi de preposicions)
Font Fitxes de l'Optimot
reals; però La pel·lícula es basa a plasmar la realitat (o en plasmar la realitat: registre informal).  La democràcia consisteix en la participació del poble en la política; però La democràcia consisteix a fer que el poble participi en la política (o en fer que el poble participi?: registre informal).  [...]
8. en o amb + mitjà de transport o locomoció / en cotxe o amb cotxe?
Font Fitxes de l'Optimot
amb cotxe en cotxe Per indicar el vehicle amb què algú es desplaça tant es pot fer servir la preposició amb com la preposició en. Per exemple: Plovia però va venir amb bicicleta. Aniran de vacances en tren. Avui aniré a treballar amb moto. Arribarem en avió. En certs contextos, l'ús de la [...]
9. Article neutre 'lo' + adjectiu / 'Farem tot lo possible' o 'Farem tot el possible'?
Font Fitxes de l'Optimot
n'és de + adjectiu, que + adjectiu + que + verb, etc. Per exemple: Em sorprèn com n'és, de bo, aquest gelat de formatge (i no Em sorprèn lo bo que és aquest gelat de formatge). Finalment, cal recordar que no es fa servir l'article el amb un participi. En aquests casos, la construcció més [...]
10. És correcte donat + nom ('considerant') en català? / donat el caràcter que té o atès el caràcter que té?
Font Fitxes de l'Optimot
La construcció de participi donat + nom té el sentit de 'considerant'. Així doncs, es pot dir, per exemple: Donades les dificultats per agafar transport públic, va comprar-se una moto. Donat el caràcter que té, és millor que no insisteixis. Altres expressions que també poden ser adequades, [...]
Pàgines  1 / 2 
Pàgina  1  2  Següent >>