Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana


Resultats de la cerca bàsica: 13

1. És correcte venir donat en català? / venir + participi
Font Fitxes de l'Optimot
2. abans de venir o abans que vinguis? / abans de + infinitiu o abans que + verb en subjuntiu?
Font Fitxes de l'Optimot
Per expressar prioritat, en català es poden fer servir les construccions abans de + infinitiu o abans que + verb en subjuntiu. Per exemple: Abans de dir qualsevol cosa, vull que sàpigues que no ha sigut culpa nostra. Abans que diguis qualsevol cosa, vull que sàpigues que no ha sigut culpa nostra. [...]
3. És correcte ve a ser, vinc a dir en català? / venir a + infinitiu
Font Fitxes de l'Optimot
no fa, uns 6.000 euros. Tots els candidats diuen més o menys el mateix. Aquell instrument és una mena de guitarra. venir a + infinitiu [...]
4. És correcte venir + gerundi en català? / perífrasis de gerundi
Font Fitxes de l'Optimot
La perífrasi venir + gerundi no és correcta en català. Per expressar durada o repetició, es poden fer servir les perífrasis anar + gerundi i estar + gerundi. En molts casos, però, n'hi ha prou amb el temps verbal corresponent, perquè el context ja aporta la idea de continuïtat. Per exemple, no [...]
5. Com es diu dar por sentado en català? / És correcte donar per sentat en català? / donar per + participi / És correcte donar per suposat en català?
Font Fitxes de l'Optimot
donar per fet, donar per descomptat donar per suposat La construcció donar per + participi és habitual en la nostra llengua. Per exemple: donar per sabut, donar per demostrat, etc. Algunes expressions que es construeixen com les anteriors no queden recollides per la normativa, però no es [...]
6. en o amb + mitjà de transport o locomoció / en cotxe o amb cotxe?
Font Fitxes de l'Optimot
amb cotxe en cotxe Per indicar el vehicle amb què algú es desplaça tant es pot fer servir la preposició amb com la preposició en. Per exemple: Plovia però va venir amb bicicleta. Aniran de vacances en tren. Avui aniré a treballar amb moto. Arribarem en avió. En certs contextos, l'ús de la [...]
7. És correcte donat + nom ('considerant') en català? / donat el caràcter que té o atès el caràcter que té?
Font Fitxes de l'Optimot
La construcció de participi donat + nom té el sentit de 'considerant'. Així doncs, es pot dir, per exemple: Donades les dificultats per agafar transport públic, va comprar-se una moto. Donat el caràcter que té, és millor que no insisteixis. Altres expressions que també poden ser adequades, [...]
8. És correcte verb + per desistit en català / És correcte verb davant de l'expressió per desistit en català?
Font Fitxes de l'Optimot
Àrea temàtica Dret. Administració
desistir de En llenguatge jurídic, les construccions tenir per desistit, donar per desistit, declarar-se per desistit, considerar desistit, etc., no són adequades en català. En aquesta mena d'expressions, l'ús del participi només és possible quan es tracta de verbs transitius. Per exemple: [...]
9. l' 2
Font Diccionari de la llengua catalana de l'Institut d'Estudis Catalans (2a edició)
Forma que revesteixen els articles masculins el i lo en singular davant un nom, un adjectiu o un participi que comencen en vocal o en h. L'avi. L'home. L'Albert. Viu a l'Hospitalet de Llobregat. Mesclar el diví amb l'humà. L'ou com balla. L'antic casino. L'únic germà que té resideix a Inca. [...]
10. bé 2
Font Diccionari de la llengua catalana de l'Institut d'Estudis Catalans (2a edició)
Fer bé una feina. Una feina ben feta. Conrear bé les terres. Una terra ben conreada. Trobar-se bé, estar bé. Veure-hi bé. No sentir-hi bé d'una orella. No està bé de fer això, no està bé d'obrar així. anar bé Anar pel bon camí. venir bé una cosa Ésser oportuna, convenient, ajustar-se a una mesura, a [...]
Pàgines  1 / 2 
Pàgina  1  2  Següent >>