Resultats de la cerca bàsica: 20

1. 'està determinat' o 've determinat'? / 'venir' + participi / Nova gramàtica
Font Fitxes de l'Optimot
2. 'abans de venir' o 'abans que vinguis'? / 'abans de' + infinitiu o 'abans que' + verb en subjuntiu?
Font Fitxes de l'Optimot
Per expressar prioritat, es poden fer servir les construccions abans de + infinitiu o abans que + verb en subjuntiu. Per exemple: Abans de dir qualsevol cosa, vull que sàpigues que no ha sigut culpa nostra. Abans que diguis qualsevol cosa, vull que sàpigues que no ha sigut culpa nostra. L'última [...]
3. Construcció de participi: 'donat' + nom ('considerant') / 'Donat el caràcter que té' o 'Atès el caràcter que té'?
Font Fitxes de l'Optimot
La construcció de participi donat + nom es fa servir amb el sentit de 'considerant'. Per exemple: Donades les dificultats per anar fins a l'aeroport amb autobús, va decidir agafar un taxi. Donat el caràcter que té, val més que no li'n tornis a parlar. Altres construccions de participis que tenen [...]
4. És correcte 've a ser', 'vinc a dir' en català? / 'Venir a' + infinitiu / Nova gramàtica
Font Fitxes de l'Optimot
L'ús del verb venir davant d'un infinitiu introduït per la preposició a és adequat amb sentit aproximatiu ('fer o esdevenir-se d'una manera aproximada allò que indica aquell infinitiu'). Aquest verb també pot fer referència a la culminació d'un procés o al resultat d'una argumentació. Per exemple: [...]
5. Com es diu 'dar por sentado' en català? / És correcte 'donar per sentat' en català? / 'donar per' + participi / És correcte 'donar per suposat' en català?
Font Fitxes de l'Optimot
donar per fet, donar per descomptat donar per suposat La construcció donar per + participi és habitual en català. Per exemple: donar per sabut, donar per demostrat, etc. Algunes expressions que es construeixen com les anteriors no queden recollides per la normativa, però són adequades. Per [...]
6. gerundi + 'i tot' / Nova gramàtica / 'tot i volent' o 'tot i voler'? / 'tot i' + gerundi
Font Fitxes de l'Optimot
La locució tot i + gerundi es fa servir per expressar una oposició, malgrat que per expressar aquest significat és més habitual fer servir la locució tot i seguida d'una subordinada encapçalada  per la conjunció que o bé, la locució tot i seguida d'una oració d'infinitiu o d'un sintagma nominal. [...]
7. Alternança entre 'a' i 'en' davant d'infinitiu / 'pensa en renovar-li' o 'pensa a renovar-li'? (canvi de preposicions) / Verb + 'en' + infinitiu / Nova gramàtica
Font Fitxes de l'Optimot
La democràcia consisteix a fer que el poble participi en la política (o en fer que el poble participi?: registre informal). Sempre es capfica en els mateixos pensaments; però Sempre es capfica a fer coses impossibles (o en fer coses impossibles: registre informal). També hi ha algun verb que [...]
8. 'en' o 'amb' + mitjà de transport o locomoció / 'en cotxe' o 'amb cotxe'?
Font Fitxes de l'Optimot
amb cotxe en cotxe Quan es vol indicar el vehicle que algú utilitza per desplaçar-se, tant es pot fer servir la preposició amb com la preposició en. Per exemple: Plovia però va venir amb bicicleta. Aniran de vacances en tren. Avui aniré a treballar amb moto. Arribarem en avió. Ara bé, convé [...]
9. Article neutre 'lo' + adjectiu / 'Farem tot lo possible' o 'Farem tot el possible'?
Font Fitxes de l'Optimot
n'és de + adjectiu, que + adjectiu + que + verb, etc. Per exemple: Em sorprèn com n'és, de bo, aquest gelat de formatge (i no Em sorprèn lo bo que és aquest gelat de formatge). Finalment, cal recordar que no es fa servir l'article el amb un participi. En aquests casos, la construcció més [...]
10. És correcte verb + per desistit en català / És correcte verb davant de l'expressió per desistit en català?
Font Fitxes de l'Optimot
Àrea temàtica Dret. Administració
desistir de En llenguatge jurídic, les construccions tenir per desistit, donar per desistit, declarar-se per desistit, considerar desistit, etc., no són adequades en català. En aquesta mena d'expressions, l'ús del participi només és possible quan es tracta de verbs transitius. Per exemple: [...]
Pàgines  1 / 2 
Pàgina  1  2  Següent >>