Resultats de la cerca frase exacta: 148

Fitxes de l'Optimot  | 
1. És correcte 'allò' + adjectiu en català? / Article neutre 'lo' + adjectiu
Font Fitxes de l'Optimot
Una de les opcions per evitar l'ús de l'article neutre lo davant d'adjectiu en registres formals és l'ús del demostratiu allò. Ara bé, cal tenir en compte que aquesta construcció només és possible quan acompanya una oració relativa o un adjectiu modificat per un adverbi. En conseqüència, no s'ha [...]
2. adjectiu + nom (ordre de col·locació)
Font Fitxes de l'Optimot
En català l'adjectiu es col·loca habitualment darrere el nom, per exemple: una habitació confortable, un programa entretingut, etc. Només es posa davant del nom quan s'hi vol afegir una apreciació subjectiva, posar-hi èmfasi o per voluntat estètica, per exemple: una immensa necessitat, un [...]
3. annexar (règim verbal) / Concordança de l'adjectiu 'annex'
Font Fitxes de l'Optimot
El verb annexar significa 'adjuntar una cosa a una altra de manera que aquella depengui d'aquesta, li serveixi de complement' i és transitiu. Per exemple: Us annexem les fotocòpies dels certificats corresponents. Amb aquest mateix significat es pot servir l'adjectiu annex amb verbs com enviar [...]
4. Concordança entre un adjectiu i dos o més noms
Font Fitxes de l'Optimot
Quan un adjectiu complementa dos o més noms que tenen gènere diferent, l'adjectiu hi concorda en masculí plural. Per exemple: En aquest carrer hi ha cotxes i furgonetes abandonats. S'han comprat un tamboret i una cadira rústics. Ara bé, si es vol evitar el contacte entre un nom femení i un [...]
5. Article neutre 'lo' + adjectiu / 'Farem tot lo possible' o 'Farem tot el possible'?
Font Fitxes de l'Optimot
Malgrat que, oralment, en els registres col·loquials s'usa l'article neutre lo, en els registres formals cal evitar aquesta forma i usar altres construccions. Un dels casos en què se sol trobar l'article neutre en registres col·loquials és acompanyant un adjectiu. Per exemple: Farem tot lo [...]
6. Concordança de l'adjectiu 'adjunt' / 'Enviem adjunta una còpia' o 'Enviem adjunt una còpia'?
Font Fitxes de l'Optimot
l'adjectiu adjunt amb verbs com enviar o trametre, i amb expressions com fer arribar. En aquests casos, l'adjectiu adjunt ha de concordar en gènere i nombre amb el nom que determina. Per exemple: Adjunta a la sol·licitud us enviem la còpia del document requerit. Us trameto adjunts a la sol·licitud els [...]
7. 'no' + nom/adjectiu / 'la no violència' o 'la no-violència'? / 'els no fumadors' o 'els no-fumadors'? / Novetats ortogràfiques 2016
Font Fitxes de l'Optimot
Generalment, el mot no, quan precedeix un nom o un adjectiu, funciona com a adverbi. Les expressions resultants simplement denoten la negació del nom o adjectiu que ve al darrere (i dels seus complements, si n'hi ha). En conseqüència, aquests casos s'escriuen sense guionet. Per exemple: la no [...]
8. 'Portem temps sense veure'ns' o 'Fa temps que no ens veiem'? / 'portar' + adjectiu o sintagma preposicional / Nova gramàtica
Font Fitxes de l'Optimot
Per expressar la idea de duració o continuïtat en un temps determinat es fa servir la construcció formada per fa + expressió temporal + que. Per exemple: Fa tres anys que no ens veiem. Fa mitja hora que el meu fill està enfadat. Amb aquest mateix sentit, també és possible fer servir el verb portar [...]
9. 'ser' o 'estar'? / 'ser' o 'estar' davant d'adjectiu o participi (éssers animats) / 'En Joan és tranquil' o 'En Joan està tranquil'? / Nova gramàtica
Font Fitxes de l'Optimot
En oracions copulatives en què el subjecte és una persona o un animal i l'atribut és un adjectiu o un participi, s'utilitza el verb ser per descriure qualitats definidores o característiques permanents. En canvi, per expressar estats transitoris s'utilitza estar. Per exemple: En Joan és [...]
10. 'ser' o 'estar'? / 'Ser' o 'estar' davant d'adjectiu o participi (éssers inanimats) / 'La porta és oberta' o 'La porta està oberta'? / Nova gramàtica
Font Fitxes de l'Optimot
atribut que expressa un estat mitjançant un adjectiu o alguns participis. Per exemple: Les papereres són/estan plenes. Els carrers eren/estaven buits. La  impremta ja era/estava tancada. L'univers és/està format per milions d'estrelles. Els torrons són/estan elaborats amb ametlles, pinyons, etc. És/està [...]
Pàgines  1 / 15 
Pàgina  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  Següent >>