Resultats de la cerca frase exacta: 2

span style="font-style:italic"Ortografia catalana/span  | 
1. La grafia dels mots. L'ORTOGRAFIA DELS MOTS PREFIXATS, DELS COMPOSTOS I DE LES LOCUCIONS. EL GUIONET I L'AGLUTINACIÓ GRÀFICA
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
tractat anglo - nord-americà. k ) També se sol escriure un guionet entre els components de sintagmes formats per dos noms juxtaposats que complementen un altre nom, com diccionari Alcover - Moll, vol Barcelona - València, diccionari català - castellà, relació causa - efecte, xarxa client - servidor, [...]
2. Les lletres. LA GRAFIA DELS SONS FRICATIUS I AFRICATS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
esforç. Només la consulta del diccionari pot resoldre tots els dubtes davant l'escriptura de s/ss o de c/ç. Ara bé, sovint hi ha alternança en un mateix paradigma o en una mateixa família de mots entre c/ç i t: abat, abacial; alt, alçada, alcista; astut, astúcia; avançar, avances, avantatge; cançó, cant, [...]