Resultats de la cerca frase exacta: 9

Criteris lingüístics  | 
1. Documentació administrativa. La sentència. Definició  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
L'acta és un document formal que constata un fet, una convenció, una obligació, una deliberació, un acord o una manifestació de voluntat, a fi que n'hi hagi constància ( Diccionari de la llengua catalana ). [...]
2. Documentació administrativa. El saluda. Exemple 2  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Capçalera El president de la Comissió Universal Saluda la senyora Carla Riera i Puiggener i li agraeix sincerament la tramesa del llibre Diccionari de gestió empresarial, i la felicita cordialment per aquest excel·lent treball. Llibert Ferrer i Sunyol es complau a expressar-li el testimoniatge de [...]
3. Documentació administrativa. La sol·licitud. Definició  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
procediment administratiu comú (BOE núm. 285 de 27.11.92), a diferència de la Llei de procediment administratiu anterior (17.07.58), quan parla de la iniciació d'un procediment (art. 68-70), s'hi refereix sis- temàticament per mitjà del terme sol·licitud. De fet, el Diccionari jurídic català (Col- legi [...]
4. Documentació jurídica. La denúncia. Definició  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
La denúncia és un acte mitjançant el qual la persona que ha presenciat la perpetració d'un delicte perseguible d'ofici o en té coneixement ho notifica a l'autoritat judicial ( Gran diccionari de la llengua catalana ). Aquesta és una de les formes d'iniciar un procés penal; en aquest cas, la persona [...]
5. Introducció  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
d'Estudis Catalans atès que els havia inclòs al Diccionari de la llengua catalana. La feina de la segona edició ha consistit fonamentalment a revisar i ampliar la llista de terminologia i fraseologia jurídica i administrativa normalitzada a partir d'una nova proposta elaborada per Xavier Rull amb [...]
6. Funció distintiva. Noms propis referits a coses. Títols d'obres, publicacions, treballs, elements d'un web i xarxes socials  [PDF, 853 kB]
Font Majúscules i minúscules
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
cursiva. Exemples: La febre d'or (novel·la) L'orfeneta de Menàrguens (novel·la) La ciutat cremada (obra cinematogràfica) Terra baixa (obra teatral) El desconsol (escultura) La vicaria (pintura) Diccionari general de la llengua catalana El més gran dels pecadors (disc) Publicacions periòdiques S'escriuen [...]
7. Sigles i acrònims. Escriptura. Majúscules i minúscules  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
sigles i els acrònims emprats en els àmbits de l'arxivística, la documentació i les publicacions periòdiques, es poden escriure amb alguna minúscula. LECr Llei d'enjudiciament criminal DECat Diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana LiA Llengua i Administració També se solen escriure [...]
8. Noms referits a coses. Noms d'institucions, entitats, empreses i organismes  [PDF, 175 kB]
Font Criteris de traducció de noms, denominacions i topònims
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Ferrocarriles Españoles), OTAN (Organització del Tractat de l'Atlàntic Nord), DGLC (Diccionari general de la llengua catalana), EAC (Estatut d'autonomia de Catalunya). Com a criteri general, s'han de respectar les sigles i els acrònims que no s'han traduït, tant si la denominació completa oficial s'ha traduït [...]
9. Annex 2  [PDF, 96 kB]
Font Guia d'usos no sexistes de la llengua
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Aclariment de conceptes Adequació semàntica Quan parlem d'adequació semàntica ens referim al fet de tenir en compte que dues solucions que amb el diccionari a la mà poden semblar sinònimes, depenent del context poden tenir lectures o significats diferents. Per exemple, A mesura que els nens [...]