Resultats de la cerca frase exacta: 12

Criteris lingüístics  | 
1. Equivalències castellà - català. año civil m  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
año civil m - any civil m Període d'un any que va des de l'1 de gener fins al 31 de desembre, ambdós inclosos [...]
2. Documentació administrativa. El recurs. Definició  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Document per mitjà del qual la persona interessada demana a l'Administració que anul·li o modifiqui una resolució o un acte administratiu, perquè el considera perjudi- cial per als seus drets. La Llei 4/1999, de 13 de gener, de modificació de la Llei 30/1992, de 26 de novem- bre, de règim jurídic [...]
3. Funció distintiva. Noms propis referits a coses. Fets i períodes temporals  [PDF, 853 kB]
Font Majúscules i minúscules
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Divisions temporals S'escriuen amb minúscula inicial. Exemples: cretaci neolític edat mitjana gener, febrer, març... dilluns, dimarts, dimecres... primavera, estiu? Si una denominació pot designar tant una festa com un període temporal, preval el matís de festa i, per tant, s'escriu amb majúscula. Exemples: [...]
4. Noms referits a coses. Noms de productes  [PDF, 175 kB]
Font Criteris de traducció de noms, denominacions i topònims
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Catalunya, les dades que hi figuren han de ser en català, tal com disposa l'article 34 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística. Quan un topònim és tractat com un nom comú, es tradueix si té forma equivalent en la llengua d'arribada. En català: En castellà: un jabugo excel·lent un jabugo [...]
5. Documentació jurídica. Presentació  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
normatives que els afecten, entre les quals cal destacar les derivades de l'aprovació de la Llei 1/2000, de 7 de gener, d'enjudiciament civil, norma bàsica per a la redacció de la documentació judicial. Amb aquesta nova publicació pretenem facilitar la tasca de consulta d'aquesta docu- mentació, especialment [...]
6. Introducció  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
normatives que els afecten, entre les quals cal destacar les derivades de l'aprovació de la Llei 1/2000, de 7 de gener, d'enjudiciament civil, norma bàsica per a la redacció de la documentació judicial. Amb aquesta nova publicació pretenem facilitar la tasca de consulta d'aquesta docu- mentació, especialment [...]
7. Funció distintiva. Noms propis referits a coses. Noms d'institucions, organismes i entitats  [PDF, 853 kB]
Font Majúscules i minúscules
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Direcció General de Política Lingüística) l'Ajuntament (per Ajuntament de Tarragona) Aquest criteri és extensible al títol de normes i al nom d'activitats acadèmiques. Exemples: la Llei (per Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística) el Congrés (per Congrés d'Alimentació) la Jornada (per Jornada [...]
8. Noms referits a éssers animats. Noms propis de persona  [PDF, 175 kB]
Font Criteris de traducció de noms, denominacions i topònims
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Lluís Llach Lluís Llach Maria del Mar Bonet Maria del Mar Bonet 1. Pel que fa als noms de fonts i cognoms en català, cal fer esment a l'article 19 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, que disposa: «1. Els ciutadans i ciutadanes de Catalunya tenen dret a l'ús de la forma [...]
9. Documentació administrativa. El contracte i el conveni. Exemple de conveni  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Cultural de l'Anoia, en virtut del seu càrrec de president. MANIFESTEN 1. Que les parts comparteixen la voluntat i la necessitat de promoure l'ús social del català com a llengua pròpia i oficial de Catalunya i de contribuir a l'aplicació de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística. 2. Que les [...]
10. Documentació administrativa. El contracte i el conveni. Exemple de contracte  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
parts se sotmeten a la jurisdicció dels jutjats de Martorell per resoldre qualse- vol divergència o litigi sobre la interpretació d'aquest contracte. I, com a prova de conformitat amb el contingut d'aquest contracte, les dues parts el signen en dos exemplars. Martorell, 16 de gener de 2002 El venedor La [...]
Pàgines  1 / 2 
Pàgina  1  2  Següent >>