Resultats de la cerca frase exacta: 10

span style="font-style:italic"Diccionari català-castellà/span  | 
1. substantiu
Font Diccionari català-castellà d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
-iva 1 adj filos sustantivo (o substantivo) -va. 2 adj m gram sustantivo (o substantivo) -va.  [...]
2. galant
Font Diccionari català-castellà d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
1 adj (obsequiós) galante; obsequioso -sa; atento -ta. 2 (amorós) galante. Històries, aventures galants, historias, aventuras galantes. 3 (una dona) galante. 4 [anteposat al substantiu] gran; magnífico -ca; excelente. Un galant minyó, un gran muchacho. 5 de primera; notable. És un galant lladre, es [...]
3. valent
Font Diccionari català-castellà d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
-a adj 1 valiente; valeroso -sa. És una dona molt valenta, es una mujer muy valiente. Un gest valent, un gesto valiente. 2 [anteposat al substantiu] (gran) valiente; gran. És un valent pocavergonya, es un gran sinvergüenza. 3 a la valenta (amb gran voluntat) a pecho. 4 a la valenta (amb seriositat) [...]
4. bon
Font Diccionari català-castellà d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
[forma que pren bo davant un substantiu o infinitiu] adj 1 buen. Un bon home, un buen hombre. 2 fer (o ésser) de bon ser bueno de (o para). Aquest pastís fa de bon menjar, este pastel es bueno de comer.  [...]
5. seu 2
Font Diccionari català-castellà d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
-eva (o seua reg) 1 adj pos de la 3a. pers (d'ell, d'ella) suyo -ya. Un germà seu, un hermano suyo. 2 (de vostè) suyo -ya. Senyor Roca, ha vingut aquell amic seu, señor Roca, ha venido aquel amigo suyo. 3 el seu, la seva [davant de substantiu] su. La seva mare i el seu pare, su madre y su padre. 4 [...]
6. somiar
Font Diccionari català-castellà d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
[canviar*] 1 v tr soñar. He somiat que queia daltabaix d'un balcó, he soñado que me caía de un balcón. 2 [davant de substantiu o d'infinitiu] soñar con. He somiat el meu pare, he soñado con mi padre. 3 (desitjar) soñar con. Somiava poder tenir una caseta vora la mar, soñaba con poder tener una [...]
7. senyor
Font Diccionari català-castellà d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
-a 1 adj (distingit) señor -ra. Un abric molt senyor, un abrigo muy señor. 2 [anteposat al substantiu] fig (gran, considerable) señor -ra. S'ha comprat un senyor cotxe, se ha comprado un señor coche. 3 m señor. El senyor del tercer, el señor del tercero. 4 (amo, títol, terme de cortesia) señor. Hi [...]
8. en 1
Font Diccionari català-castellà d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
catedral. Dels teus germans, no en conec ni els noms, de tus hermanos no sé ni sus nombres. 5 [reemplaça un complement introduït amb la prep de] [no se traduce]. No te'n recordes?, ¿no te acuerdas? Però que no te n'adones?, ¿pero no te das cuenta? 6 [reprodueix un substantiu pres en sentit partitiu i [...]
9. de 1
Font Diccionari català-castellà d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
tornar-te a veure, me ha encantado volver a verte. No m'era permès d'anar-hi, no me estaba permitido ir. 29 [aposició al n pr] de. El carrer de Provença, la calle de Provenza. El mes d'abril, el mes de abril. 30 [darrere adj o substantiu] de. Pobre de tu!, ¡pobre de ti! Llàstima de dentadura!, ¡lástima de [...]
10. mal
Font Diccionari català-castellà d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
-a 1 adj [sempre anteposat al substantiu] malo -la; mal [delante de substantivo masculino]. Mala notícia, mala noticia. És un mal home, es un hombre malo (o un mal hombre). El peix fa mala olor, el pescado despide mal olor (o un olor malo). 2 [en expressions de maledicció] mal -la. Mala bèstia!, [...]