Resultats de la cerca frase exacta: 9

Criteris lingüístics  | 
1. Equivalències castellà - català. considerando m  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
considerando m-atès / considerant m Cada una de les raons essencials que han dut a fer un decret, una sentència, un dictamen, una resolució, etc., exposades al principi del document. NOTA: Es diu així perquè cada raó sol estar introduïda pelmot atès (o atesa si va seguit d'un substantiu femení) o [...]
2. FORMES DOBLES  [PDF, 96 kB]
Font Guia d'usos no sexistes de la llengua
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
anuncis de feina, etc. Límits 1. En textos llargs no es recomana l'ús de formes dobles abreujades amb barra perquè dificulta la redacció i entrebanca considerablement la lectura. 2. Si hi ha articles i adjectius que han de concordar amb el substantiu, es pot fer servir la forma doble únicament per al [...]
3. FORMES DOBLES  [PDF, 96 kB]
Font Guia d'usos no sexistes de la llengua
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
utilitzar la forma doble per a l'article i un únic substantiu, sempre que no se n'abusi. Exemples El o la gerent El o la cap d'estudis Remarques 1. Cal tenir en compte que en el cas de substantius en singular amb l'article apostrofat no es pot fer servir la forma doble de l'article: * el o l'agent 2. Quan [...]
4. Terminologia i fraseologia jurídica i administrativa normalitzada  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
complement introduït per una preposició: estarse a, conocer de, recurrir contra, recurrir en, etc.) es consigna a l'entrada amb la preposició. Si hi hamés d'una preposició possible es consigna entre claudàtors amb la conjunció o (desistir a [o de]). Abreviatures utilitzades m substantiu masculí f substantiu [...]
5. Documentació jurídica. Els escrits de les parts en la fase de desenvolupament. Fraseologia de l'escrit de proposició de prova  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
document comencen amb adjectius com ara documental o pericial cal·li gràfica , que poden tenir com a antecedent tant proves com mitjans de prova . Es considera que aquestes formes són possibles i que es poden interpretar com a adjectius substantivats amb una elisió del substantiu prova . ? documental En un [...]
6. FORMES GENÈRIQUES  [PDF, 96 kB]
Font Guia d'usos no sexistes de la llengua
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
adjectiu i substantiu alhora), es produeixen problemes d'inadequació semàntica. Exemple - La solució persones treballadores en comptes de treballadors pot donar a entendre que parlem de persones que treballen molt. - L'expressió persones consumidores pot suggerir que es tracta de persones que consumeixen [...]
7. FORMES GENÈRIQUES  [PDF, 96 kB]
Font Guia d'usos no sexistes de la llengua
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
2.5. ALTRES RECURSOS En general cal donar preferència als recursos que no comporten l'ús de formes dobles. 2.5.1. Adjectius L'ús d'un adjectiu en comptes del substantiu pot ser una alternativa per evitar el masculí singular. Exemples Cal un informe mèdic per sol·licitar un ajut en comptes de Cal un [...]
8. Annex 2  [PDF, 96 kB]
Font Guia d'usos no sexistes de la llengua
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
. com a masculins, femenins o neutres, a través de determinats recursos com la concordança entre el substantiu i els seus determinants (articles, possessius, adjectius...). El gènere dels substantius és arbitrari i està relacionat amb la llengua i no amb el sexe. Així, per exemple, en català tenim [...]
9. Verb. Construccions perifràstiques  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
1. Identificació de la qüestió En llenguatge jurídic s'utilitzen massa sovint formes perifràstiques amb l'estructura de verb + substantiu o verb + verb en què el significat principal recau en el segon element (substantiu o verb). En podem trobar tres casos: 1.1. Formes perifràstiques que [...]