Resultats de la cerca frase exacta: 16

span style="font-style:italic"Ortografia catalana/span  | 
1. L'accent i la dièresi. L'ACCENT GRÀFIC
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
un deu en física. Han sortit dos deus seguits. Les deu del matí. Formes de la tercera i segona persona del singular del pres. d'ind., i segona del singular de l'imp. del verb deure: Em deu diners. Em deus cent euros. Forma de la segona persona del plural del pres. d'ind. i de subj., i segona del [...]
2. L'accent i la dièresi. L'ACCENT GRÀFIC
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
ofès, remès, reprès, suspès) i del verb imprimir i derivats (imprès, reimprès, sobreimprès). En canvi, s'escriuen amb accent agut (é) els mots acabats en -és que fan el plural en -essos, com abscés, accés, congrés, excés, exprés (cf. exprès o ex-pres 'antic pres'; § 4.3.1.3), ingrés, procés, profés, [...]
3. La grafia dels mots. L'APÒSTROF
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
respectivament, les formes elidides m', t', l', l', s' i n' davant d'un verb o d'un altre pronom començat per vocal, precedida o no de h: m'agrada, m'hi pensaré, dir-m'ho, se m'hi coneix; t'entén, acosta­-t'hi; l'unta, l'hem vist, treu-l'en, ens l'hi posa, dona-l'hi; l'han vista, l'obro i la tanco; s' asseu, s'ho [...]
4. Les lletres. LA GRAFIA DELS SONS OCLUSIUS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
cap, príncep, xop; esquerp, llamp; Pau, Pilar, Alp, Nonasp, Penedès, Nàpols, Portugal b dissabte, dubte; adob, calb, club, verb, tub; Jacob, Gurb, Rialb, Carib [d] d dia, dona, dret; roda, seda, vidre; Dídac, Andreu, Dolors, Cadí, Dénia, Lleida, Damasc, Irlanda t tela, torre, trucar; gota, rata, pasta, [...]
5. Les lletres. LA GRAFIA DELS SONS FRICATIUS I AFRICATS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
energia, fugir, llegir, marge, nostàlgia, origen, pagès, pàgina; Àngel, Roger, Virgili, Brígida, Gisela; Algemesí, Búger, Calonge, Girona, Toluges, Trebalúger, Alger, Bèlgica, Comenge, Egipte, Ganges, Gi-nebra. Excepcionalment, s'escriu j davant e, en el verb jeure ( jec, jeus, jeu, jeuen, jeia, jeies, [...]
6. Les lletres. LA GRAFIA DELS SONS RÒTICS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
amb el radical acabat en [r], per a diferenciar-los dels acabats en [ ? ] (cf. amar i amarr, de amarar i amarrar, respec-tivament): narr (de narrar), serr (de serrar), torr (de torrar), xampurr (de xampurrar). En el verb córrer i derivats, s'escriuen amb rr totes les formes del singular del present [...]
7. Les lletres. LA LLETRA H
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
En alguns casos, però, la h representa la pronúncia aspirada de la consonant aproximant glotal sorda [h]: 84 x 2.10 a) Interjeccions com ehem!, ha! ha! ha!, hum!, ahà! b) El verb halar 'menjar', d'origen caló. c) En mots manllevats de les llengües que tenen h aspirada (com l'anglès, l'ale-many o [...]
8. L'accent i la dièresi. TRACTAMENT GRÀFIC DE LA SÍL·LABA
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
vocal anterior d'alguns altres de similars en què sí que en formen: acuïtat ('qualitat d'agut') i acuitat (participi del verb acuitar), aïrada ('enutjada') i airada ('cop d'aire'), beina i veïna, beneït ('que ha rebut benedicció') i beneit ('ximple'), circuït ('circumdat') i circuit ('recorregut [...]
9. Les lletres. LA GRAFIA DELS SONS OCLUSIUS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
conjugació: fonc, prenc, tinc, venc, vinc ? En els mots plans acabats en -ec: ànec, càrrec, espàrrec, préssec, tràfec, xàfec ? En els mots aràbic, fàstic i mústic ? S'escriu b, d, g, en els mots que presenten aquestes lletres en les formes flexives o en els derivats: àrab (arabesc, Aràbia), verb (verbal); [...]
10. Les lletres. LA GRAFIA DELS SONS OCLUSIUS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
garrofa, garrofer). d ) En les terminacions de l'imperfet d'indicatiu de la primera conjugació: par-lava, escoltaves, miràvem, pujàveu, tancaven. e) En les formes vaig, vas, va, vagi, vagin, ves, etc., del verb anar, i en les formes verbals auxiliars vaig, vas, va, van, vagi, vagis, etc., emprades per a [...]
Pàgines  1 / 2 
Pàgina  1  2  Següent >>