Resultats de la cerca frase exacta: 28

Criteris lingüístics  | 
1. Verb. Construccions perifràstiques  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
1. Identificació de la qüestió En llenguatge jurídic s'utilitzen massa sovint formes perifràstiques amb l'estructura de verb + substantiu o verb + verb en què el significat principal recau en el segon element (substantiu o verb). En podem trobar tres casos: 1.1. Formes perifràstiques que [...]
2. Verb. Gerundis  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
1. Identificació de la qüestió En oracions compostes, el gerundi expressa una acció anterior o simultània a l'acció que expressa el verb de l'oració principal (per exemple: la causa, la manera, etc.). És incorrecte utilitzar el gerundi en els casos següents: 1.1. Gerundi especificatiu o de relatiu [...]
3. Verb. Futur i formes de subjuntiu  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
construccions, el fet de respectar el subjuntiu obliga a traduir el verb en futur de la frase principal per la forma verbal perifràstica, sobretot quan és introduïda per l'adverbi cuando. Cuando las amenazas de un mal que constituya delito estén dirigidas a atemorizar a los habitantes de una población, grupo [...]
4. Documentació jurídica. La denúncia. Formulació de la denúncia  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
S'introdueix amb el verb denuncio i ha d'incloure la identificació de la persona o de les persones, físiques o jurídiques, denunciades. Després del verb principal, denuncio , que és transitiu, apareix el complement directe; per tant, cal evitar l'error d'introduir aquest complement amb la [...]
5. Equivalències castellà - català. cumplimentar v tr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
cumplimentar v tr-emplenar / omplir v tr Posar les dades en un imprès o en un formulari que té fixats els espais que han de contenir aquestes dades. NOTA: El verb omplir té un sentit més general; amb aquest sentit és preferible fer servir el verb emplenar. [...]
6. Equivalències castellà - català. comparecer v intr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
comparecer v intr-comparèixer v intr Presentar-se davant un jutge o un tribunal perquè ha estat citat. NOTA: El verb comparèixer també pot significar 'presentar-se davant algú' de manera genèrica (la diputada compareix davant la premsa). [...]
7. Documentació administrativa. La invitació. Nucli de la invitació  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Aquest apartat, després del verb principal ( invita o convida ), aplega la informació sobre la persona destinatària, l'acte de què es tracta i el dia, l'hora i el lloc en què es durà a terme. També és l'espai adequat per indicar, si cal, qui ha de presidir l'acte o quines personalitats hi [...]
8. Equivalències castellà - català. inhibir v tr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
inhibir v tr-inhibir v tr Impedir a un òrgan jurisdiccional (jutge, tribunal o autoritat administrativa) de conèixer o d'intervenir en unes actuacions. pron Defugir. NOTA: Quan pren la decisió el mateix òrgan jurisdiccional, aquest verb s'usa pronominalment. ES: El juez se inhibió de conocer la [...]
9. Equivalències castellà - català. ostentar v tr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
ostentar v tr - tenir / exercir / detenir v tr Ocupar un càrrec rellevant, ser titular d'un títol, etc. NOTA: En català, el verb ostentar només significa 'mostrar per lluir'. ES: La Sra. A ostenta el cargo de presidenta. CA: La Sra. A té el càrrec de presidenta (o és presidenta). [...]
10. Documentació jurídica. La querella. Peticions  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
S'introdueixen amb els verbs demano o sol·licito i és convenient redactar-les en parà- grafs independents i numerats amb xifres aràbigues per facilitar-ne la lectura. Després del verb principal amb què s'expressa l'objecte de la querella ( demano o sol·licito ), és optatiu que hi aparegui el [...]
Pàgines  1 / 3 
Pàgina  1  2  3  Següent >>