Resultats de la cerca frase exacta: 819

41. 'després de' + infinitiu o 'després que' + verb? / Oracions temporals amb 'després'
Font Fitxes de l'Optimot
Per expressar posterioritat, es poden fer servir les construccions després de + infinitiu o després que + verb. Per exemple: Després de saber la desgràcia, va trucar a la policia. Després que va saber la desgràcia, va trucar a la policia. Pel que fa a l'última construcció, després que + verb [...]
42. batim o batem? (present del verb batre) / interrompim o interrompem? (present del verb interrompre)
Font Fitxes de l'Optimot
Els verbs batre i rompre (i els seus compostos: abatre, combatre, debatre, rebatre...; corrompre, interrompre, irrompre, prorrompre...) són de la segona conjugació, i no pas de la tercera. Per tant, e n la primera i la segona persona del plural del present d'indicatiu i el present de subjuntiu d' [...]
43. estem o estiguem? (imperatiu del verb estar) / esteu o estigueu? (imperatiu del verb estar)
Font Fitxes de l'Optimot
estiguem estigueu Les formes d'imperatiu del verb estar són les següents: estigues estigui estiguem estigueu estiguin Per tant, per expressar ordres cal dir Estiguem atents! (i no Estem atents!) i Estigueu quiets! (i no Esteu quiets!).  [...]
44. obrit o obert? (participi del verb obrir) / cobrit o cobert? (participi del verb cobrir)
Font Fitxes de l'Optimot
obert cobert Les formes correctes dels participis dels verbs obrir i cobrir són, respectivament: obert, oberta, oberts, obertes cobert, coberta, coberts, cobertes Cal evitar formes incorrectes originades per analogia amb altres verbs que fan el participi acabat en -it.  [...]
45. batint o batent? (gerundi del verb batre) / emitint o emetent? (gerundi del verb emetre) / interrompint o interrompent? (gerundi del verb interrompre)
Font Fitxes de l'Optimot
prorrompre...) els verbs acabats en -metre (i els seus compostos: admetre, emetre, ometre, permetre, remetre, trametre, transmetre...) Per tant, la vocal que apareix en el gerundi d'aquests verb és la e i no la i: cloent, corrent, concebent, fonent, percebent, admetent, emetent, ometent, permetent, remetent, [...]
46. usos del verb girar / És correcte el verb girar en el sentit de 'tractar'? / És correcte el verb girar en el sentit d''anar de gira'?
Font Fitxes de l'Optimot
El verb girar es pot usar per fer referència a 'prendre alguna cosa com a objecte d'estudi, de discussió, etc.'. Per exemple: La tertúlia girava entorn del cooperativisme. D'altra banda, amb aquest sentit es poden fer servir altres verbs més específics i adequats segons el registre, com [...]
47. 'haguent' o 'havent'? (gerundi del verb 'haver') / Nova gramàtica
Font Fitxes de l'Optimot
La forma de gerundi d'aquest verb és havent. En els registres informals també se sent la forma haguent, però aquesta forma no és adequada en contextos formals.  [...]
48. 'poguent' o 'podent'? (gerundi del verb 'poder') / Nova gramàtica
Font Fitxes de l'Optimot
La forma de gerundi d'aquest verb és podent. En els registres informals també se sent la forma poguent, però aquesta forma no és adequada en contextos formals.  [...]
49. capigut o cabut? (participi del verb cabre o caber)
Font Fitxes de l'Optimot
cabut Les formes correctes del participi del verb cabre o caber són: cabut, cabuda, cabuts, cabudes Cal evitar formes incorrectes creades per analogia amb altres verbs que fan el participi acabat en -gut.  [...]
50. conjugació del verb escollir / escull o escolleix
Font Fitxes de l'Optimot
El verb escollir, com altres verbs de la tercera conjungació (acabats en -ir), es pot conjugar indistintament com servir o com dormir. Les persones primera singular (jo), segona singular (tu), tercera singular (ell/ella) i tercera plural (ells/elles) del present d'indicatiu, del present de [...]
Pàgines  5 / 82 
<< Anterior  Pàgina  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  Següent >>