Resultats de la cerca frase exacta: 741

51. nominalitzacions (traducció de textos jurídics) / nom verbal en substitució d'un verb
Font Fitxes de l'Optimot
En la traducció al català de textos jurídics normatius s'han de tenir en compte els principis generals d'estil que caracteritzen el llenguatge jurídic català (claredat, precisió, senzillesa, etc.).  El recurs de la nominalització, que consisteix a emprar un nom verbal en substitució d'un verb [...]
52. 'compta a vendre' o 'compta amb vendre? / Verb + 'amb' + infinitiu / Nova gramàtica / Alternança entre 'a', 'de' i 'amb' davant infinitiu
Font Fitxes de l'Optimot
el pis abans de final d'any: registre informal). El verb comptar, a més, pot prescindir de la preposició, en aquest cas: Compta vendre el pis abans de final d'any.  Cal tenir en compte que la preposició amb es manté en qualsevol registre en dos casos:  En predicats simètrics del tipus tenir [...]
53. 'en el que va d'any' o 'des de principi d'any'? / Ús del verb 'anar' en expressions temporals
Font Fitxes de l'Optimot
Per expressar la idea que un temps determinat ha transcorregut des d'un esdeveniment, es pot fer servir la construcció fa + expressió temporal + que, o el verb passar, entre d'altres. Amb aquest significat, però, no és adequat fer servir el verb anar. Per exemple: Els meus pares ja fa quaranta [...]
54. 'es celebra' o 'se celebra'? / Pronom 'es' o 'se' davant de verb començat amb 's-', 'ce-' o 'ci-'
Font Fitxes de l'Optimot
Davant d'un verb que comença amb el so de essa sorda (escrit amb s-, ce- o ci-, entre altres grafies) el pronom se tant pot adoptar la forma se com la forma es. Això no obstant, se sol preferir usar la forma se perquè és més fàcil de pronunciar. Així, es diu: se sap (millor que es sap) se suspèn [...]
55. 'ordenar' + infinitiu o 'ordenar que' + verb en subjuntiu? / Alternança d'infinitiu i subjuntiu en verbs d'ordre i influència
Font Fitxes de l'Optimot
Amb els verbs d'ordre i influència, com ara ordenar, manar, permetre, prohibir, aconsellar, dir, etc., una oració d'infinitiu pot alternar amb una subordinada amb que + verb en subjuntiu. Per exemple: Els va ordenar fer els deures. Els va ordenar que fessin els deures. Ens va aconsellar fer-nos [...]
56. Pronoms 'me', 'te', 'se', 'ne' i 'vos' / Pronoms 'em', 'et', 'es', 'en' i 'us' davant de verb començat en consonant
Font Fitxes de l'Optimot
Davant d'un verb començat en consonant, en general es fan servir les formes em, et, es, en, us. Per exemple: em dutxo, et dic, es pensa, en vull, us donen, ens mira. En alguns parlars les formes més usades són me, te, se, ne i vos. Per exemple: me dutxo, te dic, se pensa, ne vull, vos donen, [...]
57. Verb + 'en' + infinitiu / Nova gramàtica / Alternança entre 'a' i 'en' davant d'infinitiu / 'pensa en renovar-li' o 'pensa a renovar-li'? (canvi de preposicions)
Font Fitxes de l'Optimot
Sempre es capfica en els mateixos pensaments; però Sempre es capfica a fer coses impossibles (o en fer coses impossibles: registre informal). També hi ha algun verb que davant d'infinitiu pot dur la preposició per o a, al costat de en, pròpia de registre informal. Per exemple: S'interessa a/per llegir [...]
58. És correcte corrent com corria en català? / És correcte gerundi + com + verb conjugat en català?
Font Fitxes de l'Optimot
La construcció gerundi + com seguida del mateix verb conjugat es pot fer servir per donar èmfasi al gerundi, que pot expressar valors diversos. Per exemple: Sent tossut com és no aconseguiràs pas que claudiqui. ('perquè') És impossible que els pisos siguin de bona qualitat, construint com es [...]
59. di-us-e, emportà-us-el, mirem's-e, anem's-en, permete't, ens e surt, ens en anem / Combinacions col·loquials de verb + pronom feble o pronom feble + verb / Pèrdua de consonant final, canvi de pronom, addició de vocal de suport / Nova gramàtica
Font Fitxes de l'Optimot
Quan s'uneixen un verb i un pronom feble a vegades es diuen o se senten combinacions pròpies de la llengua oral. Aquestes combinacions es fan servir per facilitar la pronúncia, i consisteixen en fenòmens diversos, com ara la pèrdua de la consonant final del verb o l'ús d'un pronom feble que no hi [...]
60. Concordança del verb en oracions formades amb 'un dels' o 'una de les' / 'Una de les activitats que té més èxit és...' o 'Una de les activitats que tenen més èxit és...'? / Nova gramàtica
Font Fitxes de l'Optimot
amb el verb en singular. Per exemple: Un dels meus amics és metge. Ara bé, quan el nom introduït per un dels està complementat per una oració de relatiu, si el relatiu fa la funció de subjecte del verb de la subordinada aquest verb pot anar tant en singular com en plural. Per exemple: Una de les [...]
Pàgines  6 / 75 
<< Anterior  Pàgina  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  Següent >>