Resultats de la cerca frase exacta: 813

71. 'compta a vendre' o 'compta amb vendre? / Verb + 'amb' + infinitiu / Nova gramàtica / Alternança entre 'a', 'de' i 'amb' davant infinitiu
Font Fitxes de l'Optimot
el pis abans de final d'any: registre informal). El verb comptar, a més, pot prescindir de la preposició, en aquest cas: Compta vendre el pis abans de final d'any.  Cal tenir en compte que la preposició amb es manté en qualsevol registre en dos casos:  En predicats simètrics del tipus tenir [...]
72. 'en el que va d'any' o 'des de principi d'any'? / Ús del verb 'anar' en expressions temporals
Font Fitxes de l'Optimot
Per expressar la idea que un temps determinat ha transcorregut des d'un esdeveniment, es pot fer servir la construcció fa + expressió temporal + que, o el verb passar, entre d'altres. Amb aquest significat, però, no és adequat fer servir el verb anar. Per exemple: Els meus pares ja fa quaranta [...]
73. 'es celebra' o 'se celebra'? / Pronom 'es' o 'se' davant de verb començat amb 's-', 'ce-' o 'ci-'
Font Fitxes de l'Optimot
Davant d'un verb que comença amb el so de essa sorda (escrit amb s-, ce- o ci-, entre altres grafies) el pronom se tant pot adoptar la forma se com la forma es. Això no obstant, se sol preferir usar la forma se perquè és més fàcil de pronunciar. Així, es diu: se sap (millor que es sap) se suspèn [...]
74. 'ordenar' + infinitiu o 'ordenar que' + verb en subjuntiu? / Alternança d'infinitiu i subjuntiu en verbs d'ordre i influència
Font Fitxes de l'Optimot
Amb els verbs d'ordre i influència, com ara ordenar, manar, permetre, prohibir, aconsellar, dir, etc., una oració d'infinitiu pot alternar amb una subordinada amb que + verb en subjuntiu. Per exemple: Els va ordenar fer els deures. Els va ordenar que fessin els deures. Ens va aconsellar fer-nos [...]
75. Alternança entre 'a' i 'en' davant d'infinitiu / 'pensa en renovar-li' o 'pensa a renovar-li'? (canvi de preposicions) / Verb + 'en' + infinitiu / Nova gramàtica
Font Fitxes de l'Optimot
La democràcia consisteix a fer que el poble participi en la política (o en fer que el poble participi?: registre informal). Sempre es capfica en els mateixos pensaments; però Sempre es capfica a fer coses impossibles (o en fer coses impossibles: registre informal). També hi ha algun verb que [...]
76. Pronoms 'me', 'te', 'se', 'ne' i 'vos' / Pronoms 'em', 'et', 'es', 'en' i 'us' davant de verb començat en consonant
Font Fitxes de l'Optimot
Davant d'un verb començat en consonant, en general es fan servir les formes em, et, es, en, us. Per exemple: em dutxo, et dic, es pensa, en vull, us donen, ens mira. En alguns parlars les formes més usades són me, te, se, ne i vos. Per exemple: me dutxo, te dic, se pensa, ne vull, vos donen, [...]
77. Concordança del verb en oracions formades amb 'un dels' o 'una de les' / 'Una de les activitats que té més èxit és...' o 'Una de les activitats que tenen més èxit és...'? / Nova gramàtica
Font Fitxes de l'Optimot
amb el verb en singular. Per exemple: Un dels meus amics és metge. Ara bé, quan el nom introduït per un dels està complementat per una oració de relatiu, si el relatiu fa la funció de subjecte del verb de la subordinada aquest verb pot anar tant en singular com en plural. Per exemple: Una de les [...]
78. Nova gramàtica / coneixe't, convence-us, digue-li, vulgue-ho / Combinacions col·loquials de verb + pronom feble / Infinitius acabats en '-er' àton i imperatius acabats en '-es' àton
Font Fitxes de l'Optimot
La Gramàtica de la llengua catalana de l'IEC de 2016 descriu àmpliament les combinacions col·loquials i les formals i estableix que en registres formals cal fer servir les combinacions pròpies d'aquest registre. Quan s'uneixen un verb i un pronom feble se solen dir i sentir combinacions pròpies [...]
79. Doble negació / 'cap', 'enlloc', 'mai', 'ningú', 'res', 'tampoc', 'en ma vida', 'ni'... + 'no' + verb / Nova gramàtica
Font Fitxes de l'Optimot
ma vida, en ta vida, etc. són en frases negatives i van davant del verb, és optatiu afegir-hi l'adverbi no per reforçar la negació. Cal tenir en compte, però, que en la llengua formal és més recomanable utilitzar-lo. Per exemple: Cap dels seus treballadors no va entendre la consigna. / Cap dels seus [...]
80. Verb. Construccions perifràstiques  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
1. Identificació de la qüestió En llenguatge jurídic s'utilitzen massa sovint formes perifràstiques amb l'estructura de verb + substantiu o verb + verb en què el significat principal recau en el segon element (substantiu o verb). En podem trobar tres casos: 1.1. Formes perifràstiques que [...]
Pàgines  8 / 82 
<< Anterior  Pàgina  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  Següent >>