Resultats de la cerca criteris: 7

1. Funció distintiva. Noms propis referits a coses. Títols d'obres, publicacions, treballs, elements d'un web i xarxes socials  [PDF, 853 kB]
Font Majúscules i minúscules
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
2. Funció distintiva. Noms propis referits a coses. Noms de sistemes, xarxes i inventaris regulats  [PDF, 853 kB]
Font Majúscules i minúscules
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Sistemes, xarxes i espais Els sistemes, entesos com a conjunts les parts dels quals estan coordinades segons una llei i amb un objectiu concret, i les xarxes, enteses com a conjunt de coses o de persones entrellaçades entre elles, s'escriuen amb minúscula. Exemples: sistema nerviós sistema solar [...]
3. Noms referits a llocs. Consideracions legals  [PDF, 175 kB]
Font Criteris de traducció de noms, denominacions i topònims
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
acabar aquestes consideracions, volem recordar que els criteris que s'exposen tot seguit s'han d'aplicar sens perjudici del que disposa el Decret 78/1991, sobre l'ús de la toponímia. Així, en tots els textos oficials i en els textos no oficials, com els mapes, rètols, etiquetes o documents mercantils, [...]
4. Funció distintiva. Noms propis referits a coses. Activitats educatives, científiques i socials  [PDF, 853 kB]
Font Majúscules i minúscules
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
denominació. Exemples: Càtedra UNESCO de Mètodes Numèrics en Enginyeria Càtedra de Seguretat Viària Seminaris i tallers S'escriu amb majúscula la inicial del primer mot. Exemples: Seminari de redacció d'informes Dret tributari local (seminari) Taller de formació en xarxes socials Escriptura creativa (taller) [...]
5. Nom. Anàfores  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
modificar mitjançant una ordre ministerial que ha d'establir un termini perquè els explotadors de xarxes o els prestadors de serveis que actuïn habilitats per les autoritzacions generals s'adaptin al que disposi la dita Ordre (l'Ordre, l'Ordre esmentada, aquella Ordre). En su artículo 19 el Reglamento (CE) [...]
6. Verb. Futur i formes de subjuntiu  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
las actividades de inspección que le sean requeridas. En todo caso, será el Ministerio de Fomento el que ejerza las funciones inspectoras. És competència del Ministeri de Foment la inspecció dels serveis i de les xarxes de telecomunicacions. També correspon alMinisteri de Foment l'aplicació del règim [...]
7. Introducció  [PDF, 853 kB]
Font Majúscules i minúscules
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
força relacionat: el de «Noms de sistemes, xarxes i inventaris regulats». Finalment, també s'ha prestat una atenció especial a alguns aspectes nous de l'àmbit socioeconòmic, dins del qual s'han revisat i ampliat a fons els apartats de «Denominacions oficials» i de «Noms de marques comercials i [...]