Resultats de la cerca fitxes de l'Optimot: 121

1. Abreviatures: formació
Font Fitxes de l'Optimot
La formació d'abreviatures parteix d'un seguit de criteris que convé tenir en compte i aplicar. Una abreviatura nova no pot ocupar mai els mateixos espais que el mot sencer o gairebé els mateixos. Exemples d'abreviatures no recomanables: obr. (obra) secc. (secció) No obstant això, i encara que [...]
2. Abreviatures, sigles i símbols: criteris generals d'ús
Font Fitxes de l'Optimot
3. ofici (criteris de redacció)
Font Fitxes de l'Optimot
particulars. És un document monotemàtic, tracta d'un sol tema. Criteris generals de redacció La concisió i la claredat són els elements bàsics que han de guiar la redacció administrativa en general. Així, d'acord amb l'article 2.1 de l'Ordre de l'Estat, de 7 de juliol de 1986, "en l'elaboració [...]
4. Abreviatures, sigles, acrònims i símbols: cursiva
Font Fitxes de l'Optimot
Abreviatures Les abreviatures s'escriuen en lletra rodona, excepte les corresponents als estrangerismes que han d'anar en cursiva, que es poden escriure en rodona o en cursiva. Per exemple: a. m. (ante meridiem) op. cit. (opus citatum) Una abreviatura pot anar en cursiva per altres criteris [...]
5. Abreviatures: accentuació
Font Fitxes de l'Optimot
Les abreviatures mantenen l'accent que té la paraula sencera. Per exemple: àt. (àtic) làm. (làmina)  [...]
6. Abreviatures: definició
Font Fitxes de l'Optimot
Una abreviatura és un escurçament gràfic d'un mot o d'un sintagma (grup de mots), que es forma suprimint lletres internes o finals i que s'indica amb un punt o una barra. Quan es tracta d'abreviatures d'un sol mot, s'anomenen abreviatures simples. Per exemple: pl. (plaça) p/ (pagaré) Si es [...]
7. Abreviatures: plural
Font Fitxes de l'Optimot
Les abreviatures poden formar el plural de dues maneres diferents segons el tipus d'abreviatura de què es tracti. En l'abreviatura en què la part final del mot és present, cal afegir -s o bé canviar -a per -es segons que es tracti d'un nom masculí o femení, seguint la normativa general de la [...]
8. targeta de visita (criteris de redacció i exemple)
Font Fitxes de l'Optimot
exemple: assessora, advocada, hematòloga, pediatra, enginyera, etc. 4. A l'hora d'escriure l'adreça, convé recordar que cal separar amb una coma el nom del carrer i el número, i el número i el pis. Si es decideix fer servir abreviatures per escriure les vies públiques, convé usar les formes establertes. [...]
9. abreviatures dels mesos de l'any
Font Fitxes de l'Optimot
Les abreviatures dels mesos de l'any es formen seguint una de les normes generals de formació d'abreviatures. S'escriu la primera síl·laba i les consonants de la síl·laba següent anteriors a la primera vocal: gener: gen. febrer: febr. març: no s'abreuja abril: abr. maig: no s'abreuja juny: no [...]
10. Abreviatures: majúscules i minúscules
Font Fitxes de l'Optimot
Les abreviatures s'escriuen amb majúscula o minúscula inicial d'acord amb la manera com s'escriuria el mot o el sintagma que abreugen. Per exemple: Núm. de sèrie: 24-3245 [a inici de ratlla] ...està inscrit en el curs (matrícula núm. 27564) Són una excepció a aquesta regla les formes [...]
Pàgines  1 / 13 
Pàgina  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  Següent >>