Resultats de la cerca fitxes de l'Optimot: 105

1. Abreviatures: formació
Font Fitxes de l'Optimot
2. Abreviatures: plural
Font Fitxes de l'Optimot
formació dels plurals. Per exemple: admdor. (administrador) / admdors. (administradors) Sr. (senyor) / Srs. (senyors) ctra. (carretera) / ctres. (carreteres) pda. (pujada) / pdes. (pujades) S'han de respectar les variacions de les preposicions i els articles de les abreviatures compostes. Per exemple: [...]
3. Abreviatures i sigles: F
Font Fitxes de l'Optimot
facsímil: facs. factura: fra. la meva factura: m/fra facultat: fac. fascicle: fasc. a favor de: f/ a favor meu: f/m al meu favor: m/f febrer: febr. ferrocarril: FC festiu: fest. figura: fig. finca: fca. foli: F forestal: for. formació professional: FP franc a la fàbrica: f. f. [...]
4. Abreviatures i sigles: I
Font Fitxes de l'Optimot
secundari: IES institut de batxillerat: IB institut de formació professional: IFP instrucció [document]: I intendent -a: int., IT intendent -a major: int. m., ITM interès: int. interí -ina: int. interior: int. internacional: internac. introducció: intr. italià [llengua]: it. itinerari: it. En [...]
5. Abreviatures: accentuació
Font Fitxes de l'Optimot
Les abreviatures mantenen l'accent que té la paraula sencera. Per exemple: àt. (àtic) làm. (làmina)  [...]
6. Abreviatures: definició
Font Fitxes de l'Optimot
Una abreviatura és un escurçament gràfic d'un mot o d'un sintagma (grup de mots), que es forma suprimint lletres internes o finals i que s'indica amb un punt o una barra. Quan es tracta d'abreviatures d'un sol mot, s'anomenen abreviatures simples. Per exemple: pl. (plaça) p/ (pagaré) Si es [...]
7. abreviatures dels mesos de l'any
Font Fitxes de l'Optimot
Les abreviatures dels mesos de l'any es formen seguint una de les normes generals de formació d'abreviatures. S'escriu la primera síl·laba i les consonants de la síl·laba següent anteriors a la primera vocal: gener: gen. febrer: febr. març: no s'abreuja abril: abr. maig: no s'abreuja juny: no [...]
8. Abreviatures: majúscules i minúscules
Font Fitxes de l'Optimot
Les abreviatures s'escriuen amb majúscula o minúscula inicial d'acord amb la manera com s'escriuria el mot o el sintagma que abreugen. Per exemple: Núm. de sèrie: 24-3245 [a inici de ratlla] ...està inscrit en el curs (matrícula núm. 27564) Són una excepció a aquesta regla les formes [...]
9. abreviatures (partició)
Font Fitxes de l'Optimot
Les abreviatures, com a representació escurçada d'un altre mot, no s'han de partir a final de ratllla. Tampoc no s'ha de separar, en un canvi de ratlla, l'abreviatura i el mot o la xifra que acompanya. Per exemple: ambul. (no es pot dividir) Sr. Riera (no es poden separar Sr. i Riera) 150 h. [...]
10. Apostrofació davant d'abreviatures
Font Fitxes de l'Optimot
Els articles i les preposicions, quan estan en contacte amb abreviatures, segueixen les regles ortogràfiques d'apostrofació, és a dir, es comporten com si els seguissin mots sencers. Per exemple: l'apt. 210 de Girona ('l'apartat') nota de l'ed. ('l'editor') l'Excma. Sra. ('l'Excel·lentíssima [...]
Pàgines  1 / 11 
Pàgina  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  Següent >>