Resultats de la cerca fitxes de l'Optimot: 279

1. Abreviatures: plural
Font Fitxes de l'Optimot
2. Abreviatures: accentuació
Font Fitxes de l'Optimot
Les abreviatures mantenen l'accent que té la paraula sencera. Per exemple: àt. (àtic) làm. (làmina)  [...]
3. Abreviatures: definició
Font Fitxes de l'Optimot
Una abreviatura és un escurçament gràfic d'un mot o d'un sintagma (grup de mots), que es forma suprimint lletres internes o finals i que s'indica amb un punt o una barra. Quan es tracta d'abreviatures d'un sol mot, s'anomenen abreviatures simples. Per exemple: pl. (plaça) p/ (pagaré) Si es [...]
4. Abreviatures: formació
Font Fitxes de l'Optimot
La formació d'abreviatures parteix d'un seguit de criteris que convé tenir en compte i aplicar. Una abreviatura nova no pot ocupar mai els mateixos espais que el mot sencer o gairebé els mateixos. Exemples d'abreviatures no recomanables: obr. (obra) secc. (secció) No obstant això, i encara que [...]
5. bonsai (plural)
Font Fitxes de l'Optimot
El plural de bonsai és bonsais. bonsais [...]
6. currículum (plural)
Font Fitxes de l'Optimot
currículums El plural de currículum és currículums.  [...]
7. estrès (plural)
Font Fitxes de l'Optimot
estressos El plural de estrès és estressos.  [...]
8. Abreviatures: majúscules i minúscules
Font Fitxes de l'Optimot
Les abreviatures s'escriuen amb majúscula o minúscula inicial d'acord amb la manera com s'escriuria el mot o el sintagma que abreugen. Per exemple: Núm. de sèrie: 24-3245 [a inici de ratlla] ...està inscrit en el curs (matrícula núm. 27564) Són una excepció a aquesta regla les formes [...]
9. abreviatures dels ordinals: 1r, 2n, etc.
Font Fitxes de l'Optimot
Per abreujar els ordinals cal distingir dos casos: quan van en singular i quan van en plural. Quan van en singular, s'abreugen escrivint el nombre seguit de l'última lletra del mot desplegat. És optatiu posar-hi un punt després de la lletra. Els masculins singulars s'abreugen de la manera [...]
10. abreviatures (partició)
Font Fitxes de l'Optimot
Les abreviatures, com a representació escurçada d'un altre mot, no s'han de partir a final de ratllla. Tampoc no s'ha de separar, en un canvi de ratlla, l'abreviatura i el mot o la xifra que acompanya. Per exemple: ambul. (no es pot dividir) Sr. Riera (no es poden separar Sr. i Riera) 150 h. [...]
Pàgines  1 / 28 
Pàgina  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  Següent >>