Resultats de la cerca criteris: 40

1. Frase. Ordre dels elements en la frase  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
2. Documentació jurídica. La denúncia. Definició  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
denunciant no està obligada a provar els fets denunciats ni a formalitzar una querella. D'acord amb l'article 265 de la Llei d'enjudiciament criminal, una denúncia es pot fer per escrit o de paraula. Quan es fa per escrit, el document en què es fa constar la denúncia s'anomena, també, denúncia . (També és [...]
3. Documentació jurídica. La interlocutòria. Exemple  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
determinació i l'efectivitat de les responsabilitats en les quals hagi pogut incórrer la part demandada, atès que ha transcorregut el termini legal i no s'ha consignat ni fiançat l'import del deute esmentat. 2. D'acord amb l'article 10 de la Llei de suspensió de pagaments, és procedent con- vocar la junta [...]
4. Documentació administrativa. La convocatòria de reunió. Identificació de l'organisme  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Pel que fa a la resta d'elements que configuren el disseny gràfic de la convocatòria (amplada dels marges, situació del logotip, etc.), atès que no són exclusius de la con- vocatòria i que afecten tota la documentació d'un organisme, cal seguir les normes o els programes de cada institució. [...]
5. Documentació administrativa. La convocatòria de reunió. Criteris generals de redacció  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
sempre, d'estructures prefixades i deixa poc espai a la creativitat. L'aspecte formal dels textos és fonamental per a la comunicació. Així, doncs, la con- vocatòria de reunió, com els altres documents administratius, segueix una estruc- tura força constant pel que fa als elements que la integren. En [...]
6. Documentació jurídica. Els escrits de les parts en la fase de desenvolupament. Fraseologia de l'escrit de proposició de prova  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
) Hi ha altres termes formats amb la paraula prova en singular, com per exemple, període de prova . c ) La forma escrit de proposició de prova és la que s'utilitza habitualment i està lexi- ca lit zada. ? subapartats de l'escrit de proposició de prova Habitualment, els diferents subapartats d'aquest [...]
7. Nom. Nominalitzacions  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
1993, sobre cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, así como la regulación de las condiciones generales de la contratación. La Ley regula además en este capítulo los requisitos para que la incorporación de una cláusula general se considere ajustada a Derecho y opta por la [...]
8. Nom. Anàfores  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
«A Coruña» y «Ourense» aparecen ya escritas de esta forma en documentos que datan del siglo XIII, lo que supone una clara ratificación a la argumentación de que aquellas responden a una realidad lingüística, histórica e incluso tradicional. La modificación se realizará mediante Orden ministerial que [...]
9. Equivalències castellà - català. alevosía f  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
alevosía f-traïdoria f Circumstància agreujant en un delicte contra les persones que consisteix a assegurar-se especialment de no córrer cap risc provinent de la defensa que pogués fer la víctima. ES: El juez estima que los acusados obraron con alevosía.Atacar a alguien con nocturnidad y alevosía. [...]
10. Verb. Gerundis  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Deberá remitirse el escrito notificando la denuncia. Podrán pedir anotación preventiva el que en cualquier juicio obtuviese sentencia ejecutoria condenando al demandado, y el que, demandando en juicio ordinario el cumplimiento de cualquier obligación, obtuviera, con arreglo a las leyes, providencia [...]
Pàgines  1 / 4 
Pàgina  1  2  3  4  Següent >>