Resultats de la cerca criteris: 4

1. Funció distintiva. Noms propis referits a coses. Activitats educatives, científiques i socials  [PDF, 853 kB]
Font Majúscules i minúscules
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
2. Funció demarcativa. Inici d'apartats  [PDF, 853 kB]
Font Majúscules i minúscules
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
A principi de paràgraf, cal començar amb majúscula. Un cas especial és el de les cartes en què ?després dels mots vocatius de l'inici, que acostumen a anar seguits de coma? el text comença amb majúscula quan s'escriu en una ratlla a part, per tal com comença paràgraf. Hi ha casos en què tot i que [...]
3. Funció distintiva. Noms propis referits a coses. Noms de lloc  [PDF, 853 kB]
Font Majúscules i minúscules
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
denominació específica d'una estança singular, i amb minúscules sempre que es designen aquestes dependències amb mots genèrics. Exemples: el Saló de Sessions (en el cas del Parlament) el saló de sessions del consistori el Saló de Sant Jordi els salons nobles de? el Saló de Cent la Sala Oval del MNAC la sala [...]
4. Introducció  [PDF, 853 kB]
Font Majúscules i minúscules
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
criteri general, més aviat «minusculista», no va impedir que es presentessin molts casos dubtosos i que més endavant s'acabessin acceptant algunes majúscules consagrades per la tradició o per les necessitats de certes institucions. 7 Ma j ús cul e s i mi nús c ul es CRI T ERI S LI N GÜ ÍS T I CS En [...]