Resultats de la cerca criteris: 13

1. Funció distintiva. Noms propis referits a coses. Ajuts, beques i fons de suport econòmic  [PDF, 853 kB]
Font Majúscules i minúscules
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
2. Funció distintiva. Noms propis referits a coses. Noms de sistemes, xarxes i inventaris regulats  [PDF, 853 kB]
Font Majúscules i minúscules
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
catalana un cens demogràfic Fons documentals, arxius i col·leccions Els fons documentals, els arxius i les col·leccions són dipòsits que poden presentar-se en tota mena de suports: paper, magnètics, digitals, objectes diversos. Quan la designació genèrica no forma part del nom propi, s'escriu amb minúscula [...]
3. Equivalències castellà - català. alcance m  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
alcance m - dèficit comptable m Saldo en contra dels comptes duts per les persones encarregades dels fons públics. [...]
4. Equivalències castellà - català. cuentadante m i f  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
cuentadante m i f-comptedant / comptedonant m i f Persona que està obligada a retre comptes dels fons que ha gestionat. [...]
5. Documentació jurídica. Els escrits de les parts en la fase de desenvolupament. Fraseologia de l'escrit de proposició de prova  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
escrit de proposició de prova, són habituals els subapartats documental pública i documental privada , i també un subapartat anomenat més documental , que hi apareix quan se sol·liciten o es presenten noves proves documentals. Pel que fa a l'expressió més documental , és recomanable que se substitueixi [...]
6. Equivalències castellà - català. normar v tr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
normar v tr-normar / reglar / regular v tr Establir normes jurídiques per a situacions determinades. CA: Proposta per normar les situacions de frau a Internet. Caldria regular l'explotació de fons marins d'aigües internacionals. [...]
7. Equivalències castellà - català. auto m  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
auto m-interlocutòria f Resolució judicial que generalment decideix una incidència en un procés i no pas les qüestions de fons, que han de ser resoltes per mitjà de sentència. NOTA: En castellà té un úsmolt general, i sovint la traducció al català pot ser diversa. ES: Auto de comparecencia. Auto de [...]
8. Documentació jurídica. Presentació. Fonaments de dret  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
l'afer de fons plantejat, s'hi han d'incloure, amb la separació adequada, les al·legacions que escaiguin sobre la capacitat de les parts, la representació de les parts o del procurador o la procuradora, la jurisdicció, la competència i la classe de judici en què s'ha de substanciar la demanda, així com [...]
9. Documentació jurídica. La interlocutòria. Definició  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
En dret processal hi ha tres tipus de resolucions judicials, que es distingeixen per la forma i el contingut: provisions, interlocutòries i sentències. La interlocutòria és una resolució judicial motivada que decideix una incidència en un procés i no les qüestions de fons, que han d'ésser resoltes [...]
10. Documentació jurídica. Presentació. Criteris generals de redacció  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
concisa. Els fets, els fonaments de dret, les peticions de fons i els altressís s'han de redactar de manera ordenada, clara, concisa, en paràgrafs independents i numerats amb xifres aràbigues. Pel que fa al tractament personal, recomanem de fer servir la primera persona del singular per a l'emissor (la [...]
Pàgines  1 / 2 
Pàgina  1  2  Següent >>