Resultats de la cerca criteris: 275

1. Sigles i acrònims. Gènere i nombre  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
2. Terminologia i fraseologia jurídica i administrativa normalitzada  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
avall, les abreviatures usades); la definició del concepte, redactada en català; en certs casos, una nota amb precisions sobre l'ús de les formes lingüístiques, i exemples contextualitzats en català o en castellà (sovint el mateix exemple traduït en les dues llengües). Pel que fa a la manera de presentar [...]
3. Sigles i acrònims. Apostrofació  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
L'apostrofació dels articles el i la, i de la preposició de, davant de les sigles sol presentar vacil·lacions. Per resoldre aquesta qüestió d'una manera coherent tindrem en compte la pronunciació (vegeu l'apartat 4.6) més que no la grafia [...]
4. Sigles i acrònims. Escriptura. Majúscules i minúscules  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
sigles i els acrònims lexicalitzats (vegeu l'apar - tat 4.5). ovni objecte volador no identificat ecu European currency unit bit binary digit En general, en una mateixa sigla convé evitar la barreja de majúscules i minúscules. * PiMEM PIMEM Petita i Mitjana Empresa de Mallorca Com a cas especial, les [...]
5. Sigles i acrònims. Apostrofació. Pronunciació i grafia  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
. Per exemple, algunes formacions que comencen amb i o u seguides de vocal presenten una pronunciació vacil·lant. IESE Institut d'Estudis Superiors de l'Empresa Si es pronuncien amb la i o la u semiconsonàntiques, no s'ha d'apostrofar l'article el ni la preposició de; però si es pronuncien amb la i [...]
6. Sigles i acrònims. Lexicalització  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
inicial (sigla) fase final (mot comú) petita i mitjana empresa PIME pime objecte volador no identificat OVNI ovni Les sigles de noms comuns es poden convertir en nous mots de la llengua general, tant si són pronunciables sil·làbicament com si es tracta de sigles que es lletregen. les pimes contra l [...]
7. Equivalències castellà - català. inocente m i f  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
inocente m i f-innocent m i f Persona de la qual es prova, en un judici, que no és autora d'un delicte. [...]
8. Noms referits a llocs. L'article i els topònims  [PDF, 175 kB]
Font Criteris de traducció de noms, denominacions i topònims
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
cas que el topònim no tingui una forma tradicional en la llengua d'arribada, l'article originari que forma part del topònim es tracta com una part inalterable del topònim i s'escriu sempre en majúscula. En català: En castellà: recorregut per l'Empordà recorrido por L'Empordà aeroport del Prat de [...]
9. Equivalències castellà - català. apátrida m i f  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
apátrida m i f-apàtrida m i f Persona que no té nacionalitat o que l'ha perduda sense adquirir-ne una altra, la situació jurídica de la qual és determinada per la legislació de l'estat on resideix. [...]
10. Sigles i acrònims. Escriptura. Accentuació  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Les sigles no s'accentuen, encara que la vocal corresponent del sintagma vagi accentuada. ADN àcid desoxiribonucleic RASD República Àrab Sahrauí Democràtica Els acrònims, tot i que habitualment no porten accent gràfic, es poden accentuar per assegurar-ne una pronunciació determinada, sempre que [...]
Pàgines  1 / 28 
Pàgina  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  Següent >>