Resultats de la cerca criteris: 275

1. Sigles i acrònims. Gènere i nombre  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
2. Terminologia i fraseologia jurídica i administrativa normalitzada  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
avall, les abreviatures usades); la definició del concepte, redactada en català; en certs casos, una nota amb precisions sobre l'ús de les formes lingüístiques, i exemples contextualitzats en català o en castellà (sovint el mateix exemple traduït en les dues llengües). Pel que fa a la manera de presentar [...]
3. Equivalències castellà - català. inocente m i f  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
inocente m i f-innocent m i f Persona de la qual es prova, en un judici, que no és autora d'un delicte. [...]
4. Equivalències castellà - català. apátrida m i f  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
apátrida m i f-apàtrida m i f Persona que no té nacionalitat o que l'ha perduda sense adquirir-ne una altra, la situació jurídica de la qual és determinada per la legislació de l'estat on resideix. [...]
5. Equivalències castellà - català. fiscal m i f  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
fiscal m i f - fiscal m i f Persona que, en un procés judicial, representa i defensa els interessos de l'estat i de la cosa pública, intervé i protegeix els interessos dels absents, els menors i els incapacitats i promou la investigació i la comprovació dels fets delictius i la imposició de penes. [...]
6. Equivalències castellà - català. testigo m i f  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
testigo1 m i f-testimoni m i f Persona que assisteix a un acte per tal d'acreditar en un futur, si calgués, que l'acte va tenir lloc, què hi va passar, què s'hi va dir, qui hi era present, etc. [...]
7. Sigles i acrònims. Apostrofació  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
L'apostrofació dels articles el i la, i de la preposició de, davant de les sigles sol presentar vacil·lacions. Per resoldre aquesta qüestió d'una manera coherent tindrem en compte la pronunciació (vegeu l'apartat 4.6) més que no la grafia [...]
8. Sigles i acrònims. Escriptura. Majúscules i minúscules  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
sigles i els acrònims lexicalitzats (vegeu l'apar - tat 4.5). ovni objecte volador no identificat ecu European currency unit bit binary digit En general, en una mateixa sigla convé evitar la barreja de majúscules i minúscules. * PiMEM PIMEM Petita i Mitjana Empresa de Mallorca Com a cas especial, les [...]
9. Sigles i acrònims. Apostrofació. Pronunciació i grafia  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
. Per exemple, algunes formacions que comencen amb i o u seguides de vocal presenten una pronunciació vacil·lant. IESE Institut d'Estudis Superiors de l'Empresa Si es pronuncien amb la i o la u semiconsonàntiques, no s'ha d'apostrofar l'article el ni la preposició de; però si es pronuncien amb la i [...]
10. Equivalències castellà - català. consuetud f  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
consuetud f - consuetud f / usos i costums m pl Manera de fer usual en una comunitat en relació amb la gestió d'afers públics o en els afers comercials, i que pot considerar-se part integrant de l'ordenament jurídic d'un país encara que no estigui recollida en cap llei. [...]
Pàgines  1 / 28 
Pàgina  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  Següent >>