Resultats de la cerca criteris: 6

1. Equivalències castellà - català. relacion f  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
2. Documentació jurídica. Els escrits de les parts en la fase de desenvolupament. Exemple de l'escrit de proposició de prova  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
un cer ti ficat de l'extracte del compte ______________________ a nom de _________________________, corresponent al període _______________. 3. TESTIFICAL, consistent en la declaració, d'acord amb l'interrogatori adjunt, dels testimonis inclosos en la llista annexa, els quals caldrà citar [...]
3. Introducció  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Departament de Cultura, de l'Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions de la Generalitat, del Parlament de Catalunya i de la Universitat de Barcelona, en representació de les universitats de Catalunya. En elmateix opuscle de la primera edició es presentava coma annex una llista d'equivalències [...]
4. Presentació  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
considerat convenient reeditar aquest treball. L'objectiu fonamental d'aquesta reedició, que s'incorpora a la Biblioteca Tècnica de Política Lingüística, ha estat la revisió i l'ampliació de la llista de terminologia i fraseologia jurídiques i administratives normalitzades. També s'han revisat els criteris [...]
5. Ús de les abreviacions  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
l'abreviació la primera vegada que apareix, explicant-ne el significat a peu de pàgina, fent una llista de les abreviacions al començament del document, etc.). ? En les obres tècniques i científiques, i en les publicacions que contenen un gran nombre d'abreviacions, és habitual recollir en un glossari les [...]
6. Introducció  [PDF, 853 kB]
Font Majúscules i minúscules
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
productes». En definitiva, tot i que l'explicació detallada dels criteris que s'han fet servir al llarg d'aquest opuscle es podria allargar més, confiem que les observacions bàsiques que acabem de fer delimitin prou bé l'esperit amb què s'ha elaborat el treball i ajudin a comprendre la llista de casos [...]
Pàgines  1 / 1 
Pàgina  1