Resultats de la cerca criteris: 164

1. Documentació administrativa. El contracte i el conveni. Finalitat  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
2. Sigles i acrònims. Ús de l'article davant de sigles i acrònims  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
cotxes s'apujarà cal presentar el document nacional d'identitat cal presentar el DNI els cursos de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya els cursos de l'EAPC el personal de l'Institut Català del Sòl el personal de l'INCASOL Quan una sigla o un acrònim ha substituït en l'ús habitual la denominació [...]
3. Equivalències castellà - català. causar baja (de) [o (en)] loc v  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
causar baja (de) [o (en)] loc v - plegar (de) v intr / ser baixa (de) loc v Deixar de treballar per a altri; deixar de ser membre d'un organisme. [...]
4. Noms referits a éssers animats. Noms propis de persona  [PDF, 175 kB]
Font Criteris de traducció de noms, denominacions i topònims
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
El nom propi, en general, serveix per distingir els diferents elements d'una mateixa classe, espècie o gènere. Així, els noms propis de persona permeten determinar el subjecte a què fan referència, ja que la seva única finalitat és diferenciar el referent (la persona) de la resta. En aquest [...]
5. Funció demarcativa. Inici de frase. Després d'admiració o d'interrogació  [PDF, 853 kB]
Font Majúscules i minúscules
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Aquests signes de puntuació, si no porten un altre signe de puntuació darrere, marquen l'acabament d'un període i motiven, per tant, l'inici del següent amb majúscula: «Volia dir alguna cosa? No s'esperava aquella pregunta, escopida a boca de canó.» (Josep Bras, Exemplar gratuït .) «Prou! No he [...]
6. Documentació jurídica. La querella. Dades del procurador o la procuradora i de l'advocat o l'advocada  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
la seva còpia, que lliuro annexa perquè sigui inserida a les actuacions ...» es considera necessària, tot i que es tracta d'una acció de tràmit. Sovint aquesta informació es repeteix en més d'un apartat i només hauria d'aparèixer una vegada. Pot figurar amb les dades del procurador o de la [...]
7. Noms referits a coses. Noms d'institucions, entitats, empreses i organismes  [PDF, 175 kB]
Font Criteris de traducció de noms, denominacions i topònims
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
l'original i la màxima proximitat entre els textos de partida i els d'arribada. Per a aquest tipus de noms, els criteris de traducció més habituals són la traducció del nom pel seu equivalent lingüístic en la llengua d'arribada (Departament de Cultura per Departamento de Cultura) o bé pel seu equivalent [...]
8. Documentació jurídica. Presentació. Dades de la part demandant, del procurador o la procuradora i de l'advocat o l'advocada  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
amb la seva còpia, que lliuro annexa perquè sigui inserida a les actuacions ..., es considera necessària, tot i que es tracta d'una acció de tràmit. Sovint aquesta informació es repeteix en més d'un apartat (per exemple, a la fórmula de compareixença i en un altressí) i només hauria d'aparèixer una [...]
9. Noms referits a coses. Noms de productes  [PDF, 175 kB]
Font Criteris de traducció de noms, denominacions i topònims
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
forma oficial fixada en la llengua original: Musclos del Delta de l'Ebre o Pollastre de la Raça Prat, per exemple. Pel que fa a l'etiquetatge de productes catalans que gaudeixen de denominació d'origen, comarcal o de qualitat i dels productes artesanals que es distribueixen en l'àmbit territorial de [...]
10. Noms referits a llocs. Noms de poblacions  [PDF, 175 kB]
Font Criteris de traducció de noms, denominacions i topònims
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
ortogràfica (Cañellas) 28 o en tots dos aspectes alhora (La Seo de Urgel). De tota manera, i atès que aquest fet és degut a una situació sociolingüística desfavorable per al català, cal restringir-lo als casos com les capitals de província i a Maó/Mahón, que sí que tenen tradició. Pel que fa a la traducció al [...]
Pàgines  1 / 17 
Pàgina  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  Següent >>