Resultats de la cerca criteris: 7

1. Equivalències castellà - català. gravar v tr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
2. Equivalències castellà - català. cumplimentar v tr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
cumplimentar v tr-emplenar / omplir v tr Posar les dades en un imprès o en un formulari que té fixats els espais que han de contenir aquestes dades. NOTA: El verb omplir té un sentit més general; amb aquest sentit és preferible fer servir el verb emplenar. [...]
3. Equivalències castellà - català. subasta f  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
dels béns embargats d'un deutor que hom adjudica al millor postor, per tal de satisfer amb el seu preu els creditors que l'han demanada. CA: Treure a subhasta (o posar en subhasta) una casa embargada. Vendre en subhasta pública. Ha sortit a subhasta la senyalització viària. [...]
4. Abreviatures. Numerals ordinals  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Quan van en singular, els nombres ordinals es representen, en forma d'abreviatura, amb la xifra seguida de l'última lletra del mot desplegat. És optatiu posar punt després de la lletra. 1r 1r. primer 1a 1a. primera 2n 2n. segon 2a 2a. segona 3r 3r. tercer 3a 3a. tercera 4t 4t. quart 4a 4a. quarta [...]
5. Presentació  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
L'any 1997 l'aleshores Direcció General de Política Lingüística publicava l'opuscle Abreviacions, amb la intenció de posar a l'abast dels lectors unes orientacions lingüístiques sobre un aspecte convencional de la llengua que, si bé no es pot considerar que sigui bàsic, sí que és un recurs molt [...]
6. Documentació administrativa. El contracte i el conveni. Exemple de conveni  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
parts, d'acord amb la voluntat expressada, proposen de formalitzar un conveni de col·laboració que permeti incidir positivament en l'ús de la llengua cata- lana en l'àmbit socioeconòmic. 3. Que el CPNL és un organisme amb personalitat jurídica pròpia que té per finalitat fomentar el coneixement, l'ús i [...]
7. Annex 1  [PDF, 96 kB]
Font Guia d'usos no sexistes de la llengua
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
des del punt de vista gramatical. El grup de treball considera convenient que les autoritats lingüístiques i les institucions facin un seguiment de l'evolució d'aquests usos. Aquest seguiment ha de permetre posar en comú observacions i propostes amb relació a l'aplicació dels criteris difosos per fer [...]