Resultats de la cerca criteris: 327

1. Equivalències castellà - català. allanamiento a la demanda m  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
2. Equivalències castellà - català. obstrucción a la justicia f  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
obstrucción a la justicia f - obstrucció a la justícia f Actitud i delicte d'una persona o entitat que posa traves al desenvolupament d'una investigació. [...]
3. Documentació administrativa. La citació. Definició  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
La citació forma part del grup de documents que podem aplegar sota el terme convo- catòria . Així, doncs, la citació és una convocatòria per mitjà de la qual es demana la presèn- cia d'algú en un lloc a fi de realitzar un tràmit administratiu. La citació es pot fer per a un dia i una hora [...]
4. Documentació administrativa. La convocatòria de reunió. Definició  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Des d'un punt de vista terminològic la forma convocatòria és un terme genèric que fa referència a més d'un document administratiu. De fet, una convocatòria , entesa com a document, és un escrit per mitjà del qual es demana a algú que es presenti en un lloc, en una data determinada. Així, podríem [...]
5. Equivalències castellà - català. a su ruego loc  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
a su ruego loc - a petició seva / a precs seus loc Expressió que indica que una actuació la fa algú en nom d'una altra persona si aquesta li ho ha demanat. CA: Quan el testador no pugui signar, ho farà a petició seva (o a precs seus) una altra persona. [...]
6. Equivalències castellà - català. injusto -a adj  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
injusto -a adj - injust -a adj Dit d'allò que és contrari a la justícia. [...]
7. Equivalències castellà - català. lícito -a adj  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
lícito -a adj - lícit -a adj Dit d'allò que és permès per la llei. [...]
8. Equivalències castellà - català. presunto -a adj  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
presunto -a adj-presumpte -a adj Dit de la persona que és acusada o sospitosa d'un delicte, però de qui no s'ha demostrat la culpabilitat. [...]
9. Equivalències castellà - català. ilícito -a adj  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
ilícito -a adj - il·lícit -a adj Dit d'allò que no és permès per la llei. [...]
10. Equivalències castellà - català. carga de la prueba f  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
carga de la prueba f - càrrega de la prova f En un procés, obligació que correspon a la part demandant de provar els fets constitutius del seu dret, i a la part demandada de provar els fets impeditius, extintius o excloents d'aquell dret. [...]
Pàgines  1 / 33 
Pàgina  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  Següent >>