Resultats de la cerca criteris: 715

1. Annex 2  [PDF, 96 kB]
Font Guia d'usos no sexistes de la llengua
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
2. Documentació administrativa. El certificat. Estructura 2  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Capçalera Dades de qui signa el certificat CERTIFICO Certificació : Fórmula de certificació Datació Signatura Vist i plau (càrrec) (rúbrica) (nom i cognoms) [...]
3. Documentació administrativa. El certificat. Exemple 2  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Capçalera Marta Codina i Grau, cap de la Secció d'Onomàstica de la Direcció General de Polí- tica Lingüística del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, CERTIFICO: Que, d'acord amb el Decret 208/1998, de 30 de juliol, pel qual es regula l'acreditació de la correcció lingüística dels [...]
4. Documentació administrativa. El saluda. Estructura 2  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Capçalera Identificació de qui saluda Salutació Nucli de la salutació Signatura Comiat Datació [...]
5. Documentació administrativa. El saluda. Exemple 2  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Capçalera El president de la Comissió Universal Saluda la senyora Carla Riera i Puiggener i li agraeix sincerament la tramesa del llibre Diccionari de gestió empresarial, i la felicita cordialment per aquest excel·lent treball. Llibert Ferrer i Sunyol es complau a expressar-li el testimoniatge de l [...]
6. Documentació administrativa. La citació. Estructura 2  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Capçalera Destinació Nucli de la citació Signatura Datació [...]
7. Documentació administrativa. La citació. Exemple 2  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Capçalera Sra. Maite Veiga i Abril Avinguda del Segre, 5 25007 Lleida D'acord amb l'article ________ de ______________________________________ , (disposició normativa) us cito perquè comparegueu en aquest __________________________________ , (organisme) situat a ______________________________ , aba [...]
8. Documentació administrativa. La convocatòria de reunió. Estructura 2  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Capçalera Destinació Salutació Identificació de la reunió Ordre del dia Comiat Signatura Datació Informació ocasional [...]
9. Documentació administrativa. La convocatòria de reunió. Exemple 2  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
la reunió anterior. 2. Presentació i aprovació, si escau, del pla d'actuacions per al 2002. 3. Valoració de l'informe sobre la proposta de construcció de nous locals per a la Direcció General. 4. Torn obert de paraules. Atentament, El president de la Comissió Joan Vives i Molins Barcelona, 2 de [...]
10. Documentació administrativa. La invitació. Estructura 2  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Capçalera Adreça Identificació de qui convida Nucli de la invitació Informació complementària Datació [...]
Pàgines  1 / 72 
Pàgina  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  Següent >>