Resultats de la cerca criteris: 64

1. Documentació administrativa. El contracte i el conveni. Definició  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
2. Documentació administrativa. El recurs. Definició  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, preveu dos tipus de recurs: el d'alçada i el de reposició. El recurs d'alçada és procedent per recórrer contra les resolucions i els actes que no exhaureixen la via administrativa i es pot interposar davant l'òrgan que els va [...]
3. Documentació administrativa. El saluda. Nucli de la salutació  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
complement directe, en aquest cas representat pel nom de la persona a qui s'adreça el document. Per tant, cal evitar l'error d'introduir aquest complement amb la preposició a . Així escriurem: «La directora de... / Saluda / el senyor... o la senyora...». Hem assenyalat que el text ha de ser ben breu, perquè [...]
4. Documentació administrativa. El certificat. Criteris generals de redacció  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
consti.. ., perquè la destinació final d'aquest document no acostuma a ser explí- cita i la persona que el sol·licita no n'és la destinatària última. També es pot fer servir ?tot i que no és tan usual en aquest document? el tractament de vós , que només es manifesta en construccions com: I, perquè en [...]
5. Equivalències castellà - català. revisar v tr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
revisar v tr - revisar v tr Tornar a sospesar, a debatre, a analitzar, etc., una decisió per tal de comprovar si va ser encertada o no. [...]
6. Frase. Ordre dels elements en la frase  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
n'hi hagi de susceptibles de ser anotats. De acuerdo con el artículo 111 de la Ley 30/1992, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, la interposición de cualquier recurso no suspende la ejecución del acto impugnado. D'acord amb l'article 111 de la [...]
7. Equivalències castellà - català. absolver v tr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
absolver v tr - absoldre v tr Un jutge o un tribunal, considerar innocent algú perquè no se n'ha provat la culpabilitat. CA: Absoldre un reu. L'acusada va ser absolta. [...]
8. Equivalències castellà - català. testigo m i f  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
testigo m i f-testimoni m i f Persona que compareix a declarar davant la justícia per tal de certificar com va ser un fet que ha vist o conegut personalment o sobre el qual té dades. ES: Testigo de cargo, de descargo. La testigo declaró con protección. Citar a alguien como testigo. CA: Testimoni de [...]
9. Equivalències castellà - català. protección de datos f  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
protección de datos f - protecció de dades f Precepte legal destinat a garantir que les dades personals d'algú no puguin ser conegudes o usades per altres sense el consentiment previ de la persona afectada. [...]
10. Presentació  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
freqüent i pot presentar dubtes pel que fa a les formes més emprades i al seu ús en els textos. El pes de les abreviacions en els llenguatges tècnics i científics és, actualment i en el moment en què es va publicar la primera edició d'aquest opuscle, indubtable. Es tracta d'un aspecte més propi de [...]
Pàgines  1 / 7 
Pàgina  1  2  3  4  5  6  7  Següent >>