Resultats de la cerca fitxes de l'Optimot: 13

1. Sigles en altres llengües: criteris de traducció
Font Fitxes de l'Optimot
2. Sigles i acrònims: traducció
Font Fitxes de l'Optimot
En una traducció, les sigles i els acrònims formats en la llengua d'origen plantegen el dubte de com tractar-los en la llengua d'arribada.  Com a criteri general, s'han de respectar les sigles i els acrònims que tradicionalment no s'han traduït, tant si la denominació completa oficial s'ha [...]
3. empreses i els seus òrgans de gestió (criteris de traducció)
Font Fitxes de l'Optimot
Aigües de Barcelona   En castellà:  Caja de Cataluña Banco de la Pequeña y Mediana Empresa Hidroeléctrica de Cataluña Aguas de Barcelona  Els òrgans de gestió de les empreses, encara que el nom de l'empresa no tingui traducció, es tradueixen sempre.  En català:  Departament de Vendes de Dit i [...]
4. obres literàries, teatrals, científiques, cinematogràfiques i cançons (criteris de traducció)
Font Fitxes de l'Optimot
Quan ens referim a una obra literària, de teatre, de cinema o a una cançó, ho fem a partir de la versió usada per qui ha redactat el text, amb independència que l'obra a què es fa referència hagi estat traduïda a la llengua d'arribada.  En català:  L'autora va quedar molt impressionada amb la l [...]
5. Abreviatures i sigles: T
Font Fitxes de l'Optimot
TT titular: tit. total: tot. traducció: trad. traductor -a: trad. transcripció: transcr. transferència: transf. transitori -òria: trans. transport: transp. travessera: trav. travessia: trv. tribunal: trib. triplicat: tripl. turisme: tur. En el cas de tinent i tinenta, les abreviatures [...]
6. carta (criteris de redacció)
Font Fitxes de l'Optimot
Definició La carta és una comunicació escrita de caràcter interpersonal de contingut general, no prevista en la tramitació d'un procediment administratiu. Criteris generals de redacció Com es veu en la definició, la carta pot tractar de més d'un tema, i aquests poden ser molt variats [...]
7. ofici (criteris de redacció)
Font Fitxes de l'Optimot
particulars. És un document monotemàtic, tracta d'un sol tema. Criteris generals de redacció La concisió i la claredat són els elements bàsics que han de guiar la redacció administrativa en general. Així, d'acord amb l'article 2.1 de l'Ordre de l'Estat, de 7 de juliol de 1986, "en l'elaboració [...]
8. entitats sense finalitat de lucre i institucions religioses (criteris de traducció)
Font Fitxes de l'Optimot
Davant de noms d'entitats sense finalitat de lucre i de les institucions religioses, tot i que només tinguin registrada la denominació en una llengua, la tendència general és traduir-ne la designació, com, a la pràctica ja fan moltes entitats en els seus escrits.  En català:  Biblioteca de Catal [...]
9. sigles (partició)
Font Fitxes de l'Optimot
Les sigles, si s'escriuen en majúscules, no es poden partir a final de ratlla. Quan s'escriuen en minúscules (amb la inicial majúscula, si són noms propis), es poden partir a final de ratlla d'acord amb els criteris generals de la partició sil·làbica. Per exemple: mòdem (modulator-demodulator): [...]
10. Abreviatures, sigles i símbols: criteris generals d'ús
Font Fitxes de l'Optimot
Perquè un text sigui clar i fàcilment comprensible, l'ús que es fa de les abreviacions (abreviatures, sigles i símbols) ha de ser molt mesurat i, en tots els casos, coherent i pertinent. Per aquest motiu, hi ha una sèrie de criteris generals que ajuden a trobar el punt d'equilibri entre la [...]
Pàgines  1 / 2 
Pàgina  1  2  Següent >>