Resultats de la cerca criteris: 77

1. Nom. Nominalitzacions  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
2. Nom. Anàfores  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
referent per un pronom feble o relatiu. Por otro lado, estas denominaciones de «A Coruña» y «Ourense» aparecen ya escritas de esta forma en documentos que datan del siglo XIII, lo que supone una clara ratificación a la argumentación de que aquellas responden a una realidad lingüística, histórica e incluso [...]
3. Sigles i acrònims. Ús de l'article davant de sigles i acrònims  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
d'Intel·ligència la FAO Food and Agriculture Organization l'Organització per a l'Alimentació i l'Agricultura les SALT Strategic Arms Limitations Talks les Converses sobre la limitació d'armes estratègiques [...]
4. Documentació jurídica. Els escrits de les parts en la fase de desenvolupament. Exemple de l'escrit de proposició de prova  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
pertinents. 2. DOCUMENTAL, consistent a: a ) Tenir per reproduïda la còpia autèntica de l'escriptura de __________________ atorgada el dia ______________ davant del notari _______________________, que vaig adjuntar a la demanda. b ) Trametre un manament al Banc ________________________________ perquè lliuri [...]
5. Noms referits a éssers animats. Noms propis de persona  [PDF, 175 kB]
Font Criteris de traducció de noms, denominacions i topònims
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
El nom propi, en general, serveix per distingir els diferents elements d'una mateixa classe, espècie o gènere. Així, els noms propis de persona permeten determinar el subjecte a què fan referència, ja que la seva única finalitat és diferenciar el referent (la persona) de la resta. En aquest [...]
6. Noms referits a coses. Noms de productes  [PDF, 175 kB]
Font Criteris de traducció de noms, denominacions i topònims
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
forma oficial fixada en la llengua original: Musclos del Delta de l'Ebre o Pollastre de la Raça Prat, per exemple. Pel que fa a l'etiquetatge de productes catalans que gaudeixen de denominació d'origen, comarcal o de qualitat i dels productes artesanals que es distribueixen en l'àmbit territorial de [...]
7. Noms referits a llocs. Noms de poblacions  [PDF, 175 kB]
Font Criteris de traducció de noms, denominacions i topònims
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
ortogràfica (Cañellas) 28 o en tots dos aspectes alhora (La Seo de Urgel). De tota manera, i atès que aquest fet és degut a una situació sociolingüística desfavorable per al català, cal restringir-lo als casos com les capitals de província i a Maó/Mahón, que sí que tenen tradició. Pel que fa a la traducció al [...]
8. Documentació administrativa. El contracte i el conveni. Dades de qui dóna fe pública  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Aquest apartat, que apareix en el cas de contractes públics, presenta el nom, els cognoms i el càrrec del notari o del funcionari que intervé en el contracte. En el model de contracte tradicional, aquestes dades apareixen al principi, després de la data, introduïdes per l'expressió: Davant meu, [...]
9. Documentació jurídica. La querella. Criteris generals de redacció  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
jutgessa, o el tribunal davant el qual es presenta. 2n. El nom, els cognoms i el veïnatge de la persona querellant. 3r. El nom, els cognoms i el veïnatge de la persona querellada. En el cas que s'ig- norin aquestes circumstàncies, cal designar la persona querellada per les dades que millor poguessin [...]
10. Funció distintiva. Noms propis referits a coses. Noms de lloc  [PDF, 853 kB]
Font Majúscules i minúscules
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Ventós el monestir de Poblet (però, Reial Monestir de Poblet, per tal com es tracta de la institució monàstica) el castell de Balsareny l'ermita del Puig el port del Port de la Selva (però, el Port Vell de Barcelona, per tal com es tracta del nom propi d'un espai urbà) Així mateix, s'escriuen amb [...]
Pàgines  1 / 8 
Pàgina  1  2  3  4  5  6  7  8  Següent >>