Resultats de la cerca criteris: 268

1. Equivalències castellà - català. consuetud f  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
2. Sigles i acrònims. Ús de l'article davant de sigles i acrònims  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
En general, les sigles i els acrònims porten article quan el seu desplegament també en porta. una vaga convocada per Comissions Obreres una vaga convocada per CCOO es cobra un 5% d'impost sobre el valor afegit es cobra un 5% d'IVA l'impost sobre el valor afegit dels cotxes s'apujarà l'IVA dels [...]
3. Equivalències castellà - català. escrito de interposición de recurso contencioso-administrativo m  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
escrito de interposición de recurso contencioso-administrativo m - escrit d'interposició de recurs contenciós administratiu m Document que es presenta davant la jurisdicció contenciosa administrativa, un cop exhaurida la via administrativa, per demanar la revisió d'un acte de l'Administració [...]
4. Documentació jurídica. Els escrits de les parts en la fase de desenvolupament. Exemple de l'escrit de proposició de prova  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
pertinents. 2. DOCUMENTAL, consistent a: a ) Tenir per reproduïda la còpia autèntica de l'escriptura de __________________ atorgada el dia ______________ davant del notari _______________________, que vaig adjuntar a la demanda. b ) Trametre un manament al Banc ________________________________ perquè lliuri [...]
5. Documentació administrativa. El certificat. Criteris generals de redacció  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
certificat de què es tracta, a tall de títol ? vistiplau d'un càrrec superior Pel que fa als criteris de redacció, recordem que cal mantenir un to formal. Els trac- taments que s'utilitzen en la redacció dels certificats són el de primera persona del singular per a l'emissor, tot i que també és possible fer [...]
6. Equivalències castellà - català. acumulación de actuaciones [o de autos, o de causas, o de procesos] f  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
acumulación de actuaciones [o de autos, o de causas, o de procesos] f - acumulació d'actuacions [o de causes, o de processos] f Fet d'ajuntar dos omés processos ja iniciats que tenen entre ells una vinculació jurídica substancial, cosa que permet formar-ne un de sol, per tal que siguin resolts en [...]
7. Equivalències castellà - català. alzada f  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
alzada f - alçada f / recurs d'alçada m Recurs administratiu interposat contra una resolució feta per l'administració pública que es formula davant el superior jeràrquic de qui la va dictar. [...]
8. Equivalències castellà - català. de oficio loc  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
de oficio loc-d'ofici loc Dit de l'actuació que fa la fiscalia, la policia, una autoritat, etc., per decisió pròpia quan té indicis d'irregularitats, d'activitats delictives, etc. CA: El fiscal no va esperar a rebre cap denúncia: va actuar d'ofici. [...]
9. Equivalències castellà - català. capacidad de obrar f  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
capacidad de obrar f-capacitat d'actuar / capacitat d'obrar f Aptitud plena d'una persona per ser titular de drets i obligacions i poder-los exercir, que generalment s'adquireix amb la majoria d'edat. [...]
10. Documentació administrativa. El contracte i el conveni. Dades de qui dóna fe pública  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Aquest apartat, que apareix en el cas de contractes públics, presenta el nom, els cognoms i el càrrec del notari o del funcionari que intervé en el contracte. En el model de contracte tradicional, aquestes dades apareixen al principi, després de la data, introduïdes per l'expressió: Davant meu, [...]
Pàgines  1 / 27 
Pàgina  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  Següent >>