Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 107/3

Títol

abreviatures dels ordinals: 1r, 2n, etc. 

Resposta

Per abreujar els ordinals cal distingir dos casos: quan van en singular i quan van en plural.

Quan van en singular, s'abreugen escrivint el nombre seguit de l'última lletra del mot desplegat. És optatiu posar-hi un punt després de la lletra.

Els masculins singulars s'abreugen de la manera següent:

1r, 1r. (primer)
2n, 2n. (segon)
3r, 3r. (tercer)
4t, 4t. (quart)
5è, 5è. (cinquè)

La resta d'ordinals s'abreugen com cinquè:

6è, 6è. (sisè)
10è, 10è. (desè)
50è, 50è. (cinquantè)

En canvi, els femenins singulars s'abreugen tots igual, escrivint el nombre seguit d'una a:

1a, 1a. (primera)
2a, 2a. (segona)
10a, 10a. (desena)
50a, 50a. (cinquantena)

Quan els ordinals van en plural, s'abreugen escrivint el nombre seguit de les dues últimes lletres de la paraula sencera.

Masculins: 1rs o 1rs., 2ns o 2ns., 3rs o 3rs., 4ts o 4ts., 5ns o 5ns. La resta d'ordinals s'abreugen com cinquens: 6ns o 6ns., 10ns o 10ns., 50ns o 50ns.

Femenins: 1es o 1es., 2es o 2es., 10es o 10es., 50es o 50es.

Tot i que és més recomanable seguir aquestes indicacions, també és possible utilitzar les lletres volades en les abreviatures dels nombres ordinals. En aquest cas, d'acord amb el que s'ha fet tradicionalment en tipografia, cal escriure l'ordinal amb un punt, que ha d'anar entre la xifra i la lletra o les lletres volades.

Si els numerals ordinals abreujats apareixen en un text escrit en majúscules, la lletra o les lletres de l'abreviatura es continuen escrivint en minúscula. Exemple:

2n CONGRÉS DE PEDIATRIA
2n. CONGRÉS DE PEDIATRIA

En els casos en què l'ordinal s'expressa amb xifres romanes, no es fa servir cap marca d'abreviació i no s'escriu cap lletra a continuació de la xifra. Aquests ordinals solen utilitzar-se en l'escriptura de noms de congressos, festivals, fires, competicions, etc. Exemples:

III Trobada de Viles Històriques
I Jornades Nacionals de Dietètica
IX Jocs del Mediterrani
 

Classificació

Categoria
Convencions .Abreviacions

Fitxes relacionades

Abreviacions