Nivell intermedi \ Continguts lingüisticotextuals\ Morfologia

 

Morfologia

Imprimeix

La paraula morfologia vol dir 'tractat o estudi de la forma'. En l’estudi de la llengua, tradicionalment, s’ha entès la morfologia com l’estudi de la paraula: de quins elements es compon, les formes que adopta, les classes de paraules o categories...

I així s’entén en aquest apartat. En els dos primers punts, derivació i composició, podràs veure aspectes de la formació de les paraules; en la resta, podràs conèixer les formes i les principals característiques de cada una de les categories gramaticals: nom, adjectiu, determinants, verb, pronom, adverbi, preposició i conjunció.

Les classes de paraules, o les categories, però, no arribaran a funcionar si no és combinant-se unes amb altres. Veuràs que, com en tot ordre, n’hi ha unes que són més importants que les altres: els adjectius, els adverbis, els determinants... sempre fan d’acompanyants. En canvi, el nom i el verb poden anar soles o acompanyades. Les preposicions i les conjuncions fan de frontissa entre unes i altres a fi que, plegades, puguin comunicar alguna cosa.