Nivell intermedi \ Continguts lingüisticotextuals\ Lèxic

 

Lèxic

Imprimeix

Anomenem lèxic els elements bàsics que els parlants d’una llengua utilitzem per construir frases i comunicar-nos.

Els itineraris de lèxic tracten, doncs, de les paraules i de les maneres de dir fixades per l’ús, com ara modismes, frases fetes... Hi trobaràs informació i activitats relacionades amb l’ús dels diccionaris, el sentit figurat, els sinònims i antònims, la polisèmia, les locucions i frases fetes, etc.

Sovint quan parlem o escrivim ens convé anomenar les coses sense ambigüitat per ser precisos; també força vegades ens cal trobar les paraules que sintetitzen millor el que volem dir, per ser concisos, i gairebé sempre cerquem de dir les coses de maneres diferents, per mostrar matisos, per ser variats. Precisió, concisió i variació són característiques que donen qualitat a la comunicació.

En aquests itineraris aprendràs a consultar els diccionaris amb efectivitat, a seleccionar sinònims segons el context i el propòsit comunicatiu, a usar les paraules amb sentit propi o figurat, a evitar manlleus innecessaris d’altres llengües i a incorporar modismes i frases fetes genuïnes de la llengua.