Imprimeix

Hi ha paraules que també es diuen i s’escriuen de la mateixa manera, que tenen significats diferents, però que, a més, no tenen res a veure l’una amb l’altra. Són paraules homònimes (que tenen solament el mateix nom). Als diccionaris es presenten en entrades diferents. Observa la paraula cap al diccionari: té tres entrades diferents, una per al nom referit a una part del cos, una altra per a l'adjectiu o determinant, i una altra per a la preposició que indica direcció, sentit.


Activitat 4

Escriu el número que correspon a cada descripció dels diferents significats homònims de la paraula cap i també a quina categoria gramatical pertany en cada cas.

No hi ha cap (1) cap (2) que vagi cap (3) allà.

És un nom:

És una preposició:

És un adjectiu:

Qui mana:

Ni tres, ni dos, ni un:

En direcció a:

com ho he fet? | verifica-ho | torna-ho a fer

 

Pot ser que una paraula sigui polisèmica i homònima alhora? És evident que sí.


Activitat 5

Observa aquestes dues entrades del diccionari i pensa quines accepcions són polisèmiques i quines són homònimes.

cara1 

D'origen incert, potser del grec kára 'cap', passat al llatí vulgar amb expansió semàntica de 'cap' a 'cara', o potser d'un origen preromà indoeuropeu afí al grec.

f 1        1 ANAT ANIM Part anterior del cap de l'home.
            2 p ext Part anterior del cap d'alguns animals.
            3 caure la cara de vergonya fig Passar molta vergonya.
2 Conjunt de les faccions en tant que expressa l'estat físic, els afectes, el caràcter, la raça, etc.
3 Part anterior del cos humà. Estava de cara cap aquí, però s'ha tombat. Una fotografia de cara. Caure de cara.
4 Part anterior d'una cosa.
5 p ext Superfície d'una cosa. La cara de la terra, de l'aigua.
6 fig Aspecte, manera, com una cosa es presenta. Les cares de la lluna. La cara que fa el temps, la mar, un afer. Uns núvols que feien cara de portar pluja.
7 Cadascun dels costats d'una cosa. Cara anterior, posterior, lateral. Girar una cosa de l'altra cara. Cara de dalt, de baix.

cara2

f BOT Gènere d'algues verdes d'aigua dolça de la classe de les carofícies (Chara sp), formades per un feix de cèl·lules grosses recobertes d'un còrtex de cèl·lules allargades i per ramificacions verticil·lades.

solució

 


Activitat 6

Afegeix tres accepcions polisèmiques de la paraula cap i posa’n un exemple.

Accepció

Exemple

Punta o extrem d’una cosa.

Va seguir el carrer de cap a cap.

possible solució