Nivell intermedi \ Continguts lingüisticotextuals\ Ortografia

 

Ortografia

Imprimeix

En totes les llengües, els parlants han acordat d’establir uns mateixos criteris per escriure: les regles ortogràfiques. Serveixen bàsicament per evitar confusions i són, a més, un signe d’atenció lingüística que manifesta respecte i estima cap als nostres interlocutors i la llengua que utilitzem.

En aquest nivell pots treballar els sons i les grafies, els accents, les normes d’ortografia de vocals i consonants.

Entre els aspectes diversos que permeten valorar la qualitat d’un escrit, l’ortogràfic és el que es fa més visible d’una forma immediata. Per això ens cal tenir un coneixement acurat de les normes ortogràfiques i produir, així, textos més correctes.

En aquests itineraris podràs comprendre les normes ortogràfiques més importants i aplicar-les en exercicis pràctics que et permetran interioritzar-les amb facilitat.