Conjuncions de coordinació. Remarques en l'ús de si no i sinó