Imprimeix

En aquest itinerari treballarem l’adjectiu i especialment la formació del femení i dels plurals d’aquestes paraules.

Primer de tot, cal que els identifiquem. Quina és la funció bàsica dels adjectius? A quin tipus de paraula complementen?

Quina de les paraules següents creus que és un adjectiu? Selecciona “sí” o “no”.

Són adjectius?

no

caminar

per

sortida

cansat

document

important

riure

com ho he fet? | verifica-ho | torna-ho a fer

 

Els adjectius són paraules variables (amb gènere i nombre) que acompanyen els noms qualificant-los.  Els adjectius han de concordar amb el nom, és a dir han de tenir el mateix gènere i el mateix nombre que els substantius que acompanyen.

un treballador cansat

un assumpte important

una feina cansada

uns clients importants

En aquest itinerari treballem la formació del gènere i del nombre dels adjectius. Pots trobar-hi informació sobre com fan el femení i els plurals els diferents tipus d’adjectius i fer exercicis de pràctica i síntesi.