Imprimeix


Activitat 8

Classifica els adjectius següents segons si són de dues terminacions (formes diferents per al masculí i el femení) o d’una terminació (la mateixa forma per al masculí i el femení). Escriu-los a la columna corresponent.

amable

afable

sec

abundant

barat

noble

tibant

rar

còmode

amargant

fidel

esquerre

potent

difícil

prudent

mòbil

contemporani

tranquil

ros

valent

nòmada

 

 

 

 

Adjectius de dues terminacions
sec / seca /
secs / seques

Adjectius d’una terminació
amable, amables

com ho he fet? | verifica-ho | torna-ho a fer