El gènere i el nombre de l’adjectiu. Adjectius d’una terminació. Activitat 8