Imprimeix

L’imperatiu és el temps verbal que utilitzem per donar ordres directes o instruccions.

Observem el comportament dels verbs de formes velaritzades en l’imperatiu.

Quina forma correspon a la segona persona del singular de l’imperatiu del verb beure? I del verb riure? I la segona persona del plural de moure?

Beu, riu, moveu. No tenen formes amb gu.
La majoria de verbs amb formes velaritzades formen la segona persona (singular i plural) de l’imperatiu sobre l’arrel no velar (pren, preneu). La resta de persones de l’imperatiu es constitueixen sobre la forma velar que caracteritza aquest grup de verbs (prengui, prenguem, prenguin). Fixa-t’hi:

 

beguem

 

 

venguem

beu

beveu

ven

veneu

begui

beguin

vengui

venguin

Hi ha alguns verbs amb formes velaritzades, però, que no segueixen aquest model. Els verbs dir, estar, poder, voler i tenir formen totes les persones de l’imperatiu amb el so velar.

 

diguem

 

 

 

 

digues

digueu

 

 

digui

diguin

 

 

En relació amb l’ús de l’imperatiu és important tenir en compte que quan expressem ordres negatives utilitzem el present de subjuntiu.

Canta!

No cantis!

Canteu!

No canteu!

Així, en les ordres negatives (present de subjuntiu) els verbs velars tenen totes les formes amb gu. En canvi, generalment, en les ordres afirmatives (imperatiu) no tenen gu en la segona persona del singular i del plural. Cal anar en compte i no confondre aquestes formes. Compara-les:

ordre afirmativa
imperatiu

ordre negativa
present de subjuntiu

Mou la mà!

No moguis la mà!

Mogui’s!

No es mogui!

Moguem el peu!

No moguem el peu!

Moveu el cap!

No mogueu el cap!

Moguin la mà!

No moguin la mà

Les activitats següents et poden servir per practicar i sistematitzar tot el que hem dit sobre l’imperatiu en els verbs velar. Per quina vols començar?


Activitat 21

Cal escriure-hi la segona persona (del singular i del plural) de l’imperatiu d’uns verbs velars.


Activitat 22

En aquesta activitat s’han de conjugar els verbs d’ordres negatives i positives d’alguns verbs velar. Això permet comparar en quins casos porten gu- i en quins no.


Activitat 23

Cal triar-hi la forma verbal adequada per omplir els buits de frases que tenen verbs velars que expressen ordres. Es practica la diferència entre els diferents temps: imperatiu i present de subjuntiu.