Verbs de la segona conjugació. Verbs amb formes velaritzades. Imperatiu dels verbs amb formes velaritzades