Imprimeix

Hi ha diferents perífrasis que ens permeten expressar la idea de l’obligació o la necessitat. Observa:
- Haver de + infinitiu

Has de consultar els horaris abans de formalitzar la inscripció al curs.

- Caldre + infinitiu (impersonal)

Cal consultar els horaris abans de formalitzar la inscripció al curs.

- Caldre + que + frase

Cal que consultis els horaris abans de formalitzar la inscripció al curs.

Practica les perífrasis d’obligació en les activitats següents:


Activitat 40

Cal omplir els buits d’unes frases amb el temps adequat de la perífrasi haver de.


Activitat 41

S’han de transformar frases en imperatiu en les dues perífrasis d’obligació: haver de i caldre que.


Activitat 42

Es practiquen les dues perífrasis d’olbligació, com en l’activitat anterior, tornant a escriure unes frases.