Imprimeix

Per expressar probabilitat hem d’utilitzar la perífrasi del verb deure + infinitiu.

No ha vingut a treballar perquè deu estar malalt.
No va venir a treballar perquè devia estar malalt.

No és correcte emprar com a expressions de probabilitat l’ús del futur ni del condicional.

*No ha vingut a treballar perquè estarà malalt.
*No va venir a treballar perquè deuria estar malalt.

Si vols practicar aquesta perífrasi, t’oferim tres activitats per fer-ho, a continuació:


Activitat 43

Cal construir frases amb la perífrasi deure + infinitiu per expressar probabilitat.


Activitat 44

S’ha de triar entre dues formes la correcta com a perífrasi de probabilitat.


Activitat 45

S’han de transformar frases perquè expressin probabilitat emprant aquesta perífrasi.