Imprimeix

Observa aquest quadre dels pronoms personals forts. Sovint aquests pronoms són el subjecte d'una frase.

 

singular

plural

1a persona

jo
mi

nosaltres

2a persona

tu
vós
vostè

vosaltres
vostès

3a persona

ell
ella

ells
elles


Observa els pronoms que utilitzem per expressar distància i respecte: vós, vostè i vostès. Vostè i vostès concorden amb la 3a persona i, en canvi, vós concorda amb la 2a del plural.

Vostè no s'amoïni, tot té una solució.
No crec que vostès ho tinguin en compte.
Vós demaneu el que necessiteu.

Fes les activitats següents si vols practicar aquests pronoms:


Activitat 1

Es practiquen els pronoms personals tònics afegint-los com a subjecte a algunes frases.


Activitat 2

Es practica el tractament de formalitat amb el pronom vós. S'han de modificar unes frases redactades amb tractament de tu canviant-les a tractament de vós.