Imprimeix

Els pronoms personals febles acompanyen el verb, com la resta de pronoms febles.
Els pronoms febles tenen formes diferents segons la posició que ocupen respecte al verb. Vols provar de completar el quadre següent amb les formes adequades de cadascun d'aquests pronoms personals àtons?
Fixa't en quins casos unim el pronom amb el verb amb un guionet o amb un apòstrof.

Quadre dels pronoms personals febles

Davant del verb

Darrere del verb

Verb que comença en consonant

Verb que comença en so vocàlic

Verb que acaba en consonant o diftong

Verb que acaba en vocal (excepte -u)

em diu

m'agafa

va portar-me

dona'm

et diu

agafa

va portar-te

afanya

diu

s'agafa

va emportar-se

afanyi

ens diu

agafa

va portar

dona'ns

diu

us agafa

va portar-vos

moure

es diuen

agafen

van emportar

veure's

com ho he fet? | verifica-ho | torna-ho a fer

Davant del verb

Darrere del verb

Verb que comença en consonant

Verb que comença en so vocàlic

Verb que acaba en consonant o diftong

Verb que acaba en vocal (excepte -u)

em diu

m'agafa

va portar-me

dona'm

et diu

t'agafa

va portar-te

afanya't

es diu

s'agafa

va emportar-se

afanyi's

ens diu

s'agafa

va portar-nos

dona'ns

us diu

us agafa

va portar-vos

moure-us

es diuen

s'agafen

van emportar-se

veure's

A continuació et proposem activitats per practicar la forma dels pronoms personals febles:


Activitat 3

Cal col·locar els pronoms personals febles darrere del verb per practicar-ne les formes.


Activitat 4

Es tracta de completar una sèrie de pronoms amb les formes que prenen cada posició respecte al verb.