Pronoms relatius. Oracions de relatiu substantives. Activitat 39