Imprimeix

Et sembla que has entès prou bé la diferència entre una oració de relatiu adjectiva i una oració de relatiu substantiva?

Saps en quins contextos cal utilitzar el pronom relatiu compost (el qual, la qual, els quals, les quals)?

La qual cosa i cosa que són formes equivalents?

És correcta la frase el tema del que parlem resulta avorrit?

 

Pots posar a prova el teu coneixement sobre pronoms relatius fent algunes de les activitats de repàs que et proposem a continuació. Tingues en compte que hi apareixen totes les estructures que hem treballat en l’apartat dels relatius.

Si necessites trobar la resposta a les preguntes anteriors, repassa els continguts sobre els relatius.


Activitat 40


Cal omplir els buits d’unes frases amb el pronom relatiu adequat. Hi ha estructures diferents.


Activitat 41


En aquesta activitat cal corregir algunes formes incorrectes de pronoms relatius.


Activitat 42


En aquesta activitat cal triar la forma correcta del pronom relatiu de les que ens proposen per a cada frase.


Activitat 43


Cal omplir els buits d’unes frases amb el pronom relatiu adequat.


Activitat 44


En aquesta activitat cal inserir una oració de relatiu en una oració principal a partir de dues oracions simples. Es practiquen tots els pronoms de relatiu en diferents contextos.

Activitat 45

En aquesta activitat cal inserir una oració de relatiu en una oració principal a partir de dues oracions simples. Es practiquen tots els pronoms de relatiu en diferents contextos.