Sinònims del vocabulari bàsic. La tria dels sinònims: matís, context, registre, varietat. Activitat 4